Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation säljer sin andel i Avinova till Avansys

15:20 / 8 April 2008 Avensia Press release


Avinova är ett företag som erbjuder IT-driftslösningar av
verksamhetskritiska system och program. Företaget ägs sedan 2004
gemensamt av Avensia innovation och Avansys och under 2006 gick
Avansys upp som majoritetsägare i Avinova. I samband med att Avansys
nu förvärvas av Cygate löser Avansys in samtliga utestående aktier i
Avinova. Avensia erhåller ca 1.4 miljoner för sin andel.


-    Vi valde att under 2004 förvärva Avinova tillsammans med
Avansys, då de har stor kompetens och kunnande kring server
relaterade tjänster och produkter. Avensias fokus är
systemutveckling, där vi har behov av att kunna erbjuda våra kunder
säker drift av applikationer, säger Per Wargéus, VD för Avensia
innovation. Att Avansys nu tar över hela Avinova känns som ett
naturligt steg. Vi har många gemensamma kunder som kommer att få två
ännu starkare leverantörer.

-    Vi har sedan länge ett väl fungerande samarbete med Avensia
och detta kommer ytterligare att fördjupas genom samarbetsavtal ,
säger Pelle Svensson på Avansys. Vi får genom förvärvet av resterande
aktier i Avinova möjlighet att samordna verksamheten med funktioner
som finns inom Avansys och Cygate, och kan numera även erbjuda
driftslösningar baserade i Stockholmsregionen.


                * * *
För mer information, kontakta:

Per Wargéus

VD, Avensia innovation AB
Tfn: +46 707 318908

Pelle Svensson
VD, Avansys AB
Tfn: +46 708 224544


Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden  -   Produktutveckling,   Systemlösningar   och
Kompetensförstärkning. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens
framkant med fokus på Microsoft-baserade informationslösningar och
inbyggda system. Vi arbetar gärna från förstudie till färdig produkt-
eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan i
fokus. Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim
GmbH, TetraPak, TeliaSonera  och en rad  av världens  ledande
universitet. Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag
i huvudsak på den europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.