Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) januari - juni 2008

12:34 / 21 July 2008 Avensia Press release


Ökad omsättning och framgångar för bolagets produkter

* Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 11,5 MKR (10,3) för
 koncernen och 3,1 MKR (2,0) för moderbolaget. Omsättningen under
 första halvåret uppgick till 23,9 MKR för koncernen och 7,2 MKR
 (5,6) för moderbolaget.
* Rörelseresultatet för kvartal 2 uppgick till 0,1 MKR (-0,8) för
 koncernen och -0,8 MKR (-1,2) för moderbolaget. Rörelseresultatet
 för första halvåret uppgick till 1,3 MKR för koncernen och 0,4
 MKR  (-0,7) för moderbolaget.
* Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till 0,2 MKR (-0,9) för
 koncernen och -0,8 MKR (-1,2) för moderbolaget. Resultat efter
 skatt under första halvåret uppgick till 1,3 MKR för koncernen och
 0,3 MKR (-0,8) för moderbolaget.
* Resultat per aktie för kvartal 2 uppgick till 0,01 SEK (-0,03) för
 koncernen och -0,02 SEK (-0,04) för moderbolaget. Resultat per
 aktie under första halvåret uppgick till 0,04 SEK för koncernen och
 0,01 SEK (-0,04) för moderbolaget.
* Alla medarbetare i Lund samlades i gemensamma lokaler från och med
 den 1 april.
* Avensia är nominerade till Microsoft .Net Awards.

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF