Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (publ) januari - september 2009

14:44 / 23 October 2009 Avensia Press release


Stabilare marknad och vi är försiktigt positiva

*     Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 3 till 8,7
 MKR (9,4) och för perioden januari-september till 29,8 MKR (33,3)

*     Rörelseresultatet för koncernen uppgick för kvartal 3 till
 0,5 MKR (0,1) och för perioden januari-september till 0,4 MKR (1,4)

*     Resultat efter skatt för koncernen uppgick för kvartal 3
 till 0,5 MKR (0,1) och för perioden januari-september till 0,6 MKR
 (1,4)

*     Resultat per aktie för koncernen uppgick för kvartal 3
 till 0,01 SEK (0,00) och för perioden januari-september till 0,02
 SEK (0,04)

*     Under kvartalet blev Grade ramavtalsleverantör till
 Länsförsäkringar vad det gäller kursproduktion

*     För andra året i rad är Avensia nominerade till Microsoft
 .Net Awards och denna gång för vår e-handelslösning åt Bygghemma

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande
länk:

Show as PDF