Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia innovation AB (publ) januari - december 2008

15:37 / 13 February 2009 Avensia Press release


Förbättrat helårsresultat 2008 jämfört med 2007

*     Omsättningen för kvartal 4 uppgick till 10,2 MKR (11,3) för
 koncernen och för året till 43,5 MKR

*     Rörelseresultatet för kvartal 4 uppgick till -1,0 MKR
 (-1,4) för koncernen och för året till 0,4 MKR

*     Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till -0,9 MKR
 (-1,5) för koncernen och för året till 0,5 MKR

*     Resultat per aktie för kvartal 4 uppgick till -0,03 SEK
 (-0,04) för koncernen och för året till 0,01 SEK

*     VD till respektive dotterföretag, Grade och Mashie, har
 rekryterats internt

*     Affärsområdet e-Commerce förstärks med ledande
 befattningshavare och Bygghemma väljer oss som leverantör för sin
 nya handelssajt

*     Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för
 2008

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF