Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation AB (publ) listas på First North Premier

15:33 / 6 March 2009 Avensia Press release


Avensia innovation AB (publ.)  ansluts till First Norths  nya
marknadssegment Premier. Bolag anslutna till First North Premier har
striktare krav på redovisningsprinciper och informationsgivning,
vilket ökar möjligheten för investerare att utvärdera och jämföra
bolag på det nya marknadssegmentet.

Första dag för handel på NASDAQ OMX First North Premier är den 9 mars
2009.

Avensias aktie handlas som tidigare under kortnamnet AVEN.

                * * *

För mer information, kontakta:
Per Wargéus

VD, Avensia innovation AB
Tfn: +46 707 318908


Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre
affärsområden - Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och
e-Commerce. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med
fokus på Microsoft-baserade informationslösningar. Vi arbetar gärna
från förstudie till färdig produkt- eller projektleverans. Alltid
nära kunden och med användarnyttan i fokus.
Avensia innovation har två dotterföretag med egna framgångsrika
produkter. Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla
produkter för e-Learning finns samlade i Grade AB.
Bland kunderna finns ABB, Alfa Laval, Boehringer Ingelheim GmbH,
Luftfartsverket, Tetra Pak och några av Europas ledande universitet.
Företaget bildades 1998 i Lund, Sverige, och agerar idag i huvudsak
på den svenska och europeiska marknaden. Sedan juni 2000 handlas
Avensia innovations aktier på First North vid Stockholmsbörsen under
beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommission
är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information
08-503 015 70 eller www.mangold.se.