Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) januari - mars 2009

10:15 / 7 May 2009 Avensia Press release


Den nya strategin är på plats

*     Omsättningen för kvartal 1 uppgick till 10,7 MKR (12,4)
 för koncernen

*     Rörelseresultatet för kvartal 1 uppgick till 0,3 MKR (1,2)
 för koncernen

*     Resultat efter skatt för kvartal 1 uppgick till 0,4 MKR
 (1,0) för koncernen

*     Resultat per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,01 SEK
 (0,03) för koncernen

*     Affärsområdet e-Commerce lanserar sitt nya ramverk och
 blir därmed en av de första i världen att leverera en lösning
 baserat på Microsofts Commerce Server 2009

*     Aktien listas på NASDAQ OMX First North Premier

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk:

Show as PDF