Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) januari - juni 2009

10:46 / 21 July 2009 Avensia Press release


Bolagen går enligt plan

*     Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4
 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

*     Rörelseresultatet för koncernen uppgick för kvartal 2 till
 -0,4 MKR (0,1) och för första halvåret till 0,0 MKR (1,3)

*     Resultat efter skatt för koncernen uppgick för kvartal 2
 till -0,3 MKR (0,2) och för första halvåret till 0,1 MKR (1,3)

*     Resultat per aktie för koncernen uppgick för kvartal 2
 till -0,01 SEK (0,01) och för första halvåret till 0,00 SEK (0,04)

*     Gullbergs Kontorscenter AB väljer Avensia innovation AB's
 plattform för sin nya e-handelssajt.

*     Avensia innovation AB med dotterföretag har fått en
 AA-rating av Soliditet. Denna rating eller bättre har endast 8% av
 Sveriges företag.

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande
länk:

Show as PDF