Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Rapportdatum för bokslutskommunikén tidigareläggs till den 19 februari

14:29 / 14 January 2010 Avensia Press release


Eftersom Avensia innovation AB (Publ) numera är noterat på First North Premier,
som ställer hårdare krav på bolagens informationsgivning kommer rapporten att
tidigareläggas till den 19:e februari från tidigare kommunicerat datum den 1:a
mars.


                   * * *

För mer information, kontakta:
Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: 0707-318908


Om Avensia innovation
Avensia innovation AB (publ) har ett brett erbjudande inom tre affärsområden -
Produktion & Logistik, Beslutstöd & Information och e-Commerce.
Avensia innovation har två dotterföretag med egna framgångsrika produkter.
Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla produkter för e-Learning
finns samlade i Grade AB.
Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på First North Premier vid
Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer på www.avensia.se
<http://www.avensia.se/>. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till
Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se
<http://www.mangold.se/>.