Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) jan - juni 2010

14:01 / 23 July 2010 Avensia Press release


Nettoomsättningen ökar


      ·     Omsättningen för kvartal 2 uppgick till 11,7 MKR (10,4) och för
första halvåret till 21,9 MKR (21,1)


      ·     Rörelseresultatet för kvartal 2 uppgick till -2,3 MKR (-0,4) och för
första halvåret till -3,7 MKR (0,0)


      ·     Resultat efter skatt för kvartal 2 uppgick till -2,9 MKR (-0,3) och
för första halvåret till -4,4 MKR (0,1)


      ·     Resultat per aktie för kvartal 2 uppgick till -0,09 SEK (-0,01) och
för första halvåret till -0,13 SEK (0,00)


      ·     Förlorad hyrestvist belastar resultatet under kvartalet med ca 2MKr

      ·     Ny tillförordnad VD i Grade AB


      ·     ICA väljer Commerce Server från Avensia

      För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljande
länk:

Show as PDF