Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation AB startar ny verksamhet - Lightstorm AB - , fokuserar dotterbolagen ytterligare samt fattar beslut om ett aktiebaserat incitamentsprogram i Avensia AB

12:29 / 3 November 2011 Avensia Press release


Styrelsens har idag fattat beslut avseende en ändrad koncernstruktur som innebär
att dotterbolaget Avensia AB renodlas så att det  endast omfattar e-Commerce
verksamheten inom koncernen. Dagens konsultverksamhet i Avensia AB överförs till
ett idag vilande dotterbolag ( Lightstorm AB ) genom en verksamhetsöverlåtelse
och dotterbolaget Mashie AB (idag ägt av Avensia AB) avyttras till moderbolaget
Avensia Innovation AB. Bakgrunden till beslutet är att få en renare
koncernstruktur med ännu mer fokuserade dotterbolag. Vi ser också en möjlighet
att starta en ny lönsam verksamhet - Ligthstorm AB - som i utgångsläget kommer
att bestå av en grupp expertkonsulter som redan idag finns inom koncernen. Med
Lightstorms affärsmodell tror vi också att vi kommer att kunna attrahera fler
kompetenta medarbetare och växa denna affär framgent.

Styrelsen har vidare fattat beslut om  ett aktiebaserat incitamentsprogram för
ledande befattningshavare och nyckelpersoner verksamma inom Avensia AB. Beslutet
är villkorat av beslut på extra bolagsstämma och kallelse till sådan stämma
tillsammans med fullständiga underlag,  kommer att gå ut inom kort.

                   * * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: 0707-318908
Lars-Erik Nilsson, Ordförande Avensia innovation AB, mobil: 0734-439890Avensia Innovation AB (publ) har tre dotterföretag med egna framgångsrika
produkter: Avensia AB är Nordens ledande Microsoftpartner inom e-handel, och har
levererat e-handelsplattformar åt kunder som ICA, Posten och Bygghemma.se.
Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla produkter för e-Learning
finns samlade i Grade AB. Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på
First North Premier vid Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer på
www.avensiainnovation.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till
Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70 ellerwww.mangold.se.