Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation AB förstärker koncernen med ledande befattningshavare

13:59 / 24 February 2011 Avensia Press release


I vår strategi att få självständiga och fokuserade dotterföretag har vi nu klart
strukturen med ledande befattningshavare.

Avensia AB - Commerce och Development
Som tidigare meddelats har Robin Gustafsson tagit över rollen som VD för Avensia
AB. Robin har utsett Jörgen Bertilsson till vVD Commerce, Hanna Svensson till
platschef i Lund och Christian Tellström till platschef i Helsingborg.

Grade AB - e-Learning
Rickard Nygrens tillförordnade VD-tjänst i Grade AB har omvandlats till
ordinarie. I samband med detta har Rickard utsett Sara Kvarnängen som platschef
i Stockholm och Annika Fredling som försäljningschef.

Mashie AB - Verksamhetssystem för storkök
Jörgen Brandt som tidigare var försäljningschef på Avensia AB har blivit utsedd
av VD:n Sture Ternström till ny marknadschef i Mashie AB.

                   * * *
             För mer information, kontakta:
       Per Wargéus, VD Avensia innovation, mobil: 0707-318908


Om Avensia innovation
Avensia Innovation AB (publ) har tre dotterföretag med egna framgångsrika
produkter.
Avensia AB har ett brett erbjudande inom två affärsområden - Development och
Commerce. Vi bidrar med högsta kompetens i teknikens framkant med fokus på
Microsoft-baserade informationslösningar. Vi arbetar gärna från förstudie till
färdig produkt- eller projektleverans. Alltid nära kunden och med användarnyttan
i fokus.
Mashie AB har en produkt för kostplanering och alla produkter för e-Learning
finns samlade i Grade AB.
Sedan juni 2000 handlas Avensia innovations aktier på First North Premier vid
Stockholmsbörsen under beteckningen AVEN. Läs mer påwww.avensiainnovation.com.
Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer
information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.