Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia innovation AB (Publ) januari - december 2010

18:34 / 18 February 2011 Avensia Press release


Plattformen är klar för tillväxt och lönsamhet

· Omsättningen för kvartal 4 ökade med 18 % och uppgick till 11,8 MKR (10,0) och
för året till 42,9 MKR (39,8)

· Rörelseresultatet för kvartal 4 uppgick till -4,7 MKR (-2,2) och för året till
-8,3 MKR (-1,8). I rörelseresultatet ingår nedskrivningar av de immateriella
rättigheterna som belastar koncernens resultat med ca 3,8 MKR

· Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till -4,9 MKR (-2,1) och för året
till -9,1 MKR (-1,6)

· Resultat per aktie för kvartal 4 uppgick till -0,14 SEK (-0,06) och för året
till-0,27 SEK (-0,05)

· Efter kvartalets utgång väljer Kjell & Company  Avensia för nästa generations
e-handelsplattform

· Efter kvartalets utgång har ytterligare 8 medarbetare tillkommit vilket
innebär en ökning med 14 %

För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ned från medföljandel länk:

Show as PDF