Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia innovation AB (Publ) jan - mars 2011

12:27 / 6 May 2011 Avensia Press release


Stark tillväxt av omsättning och vinst

      ·         Omsättningen för kvartal 1 ökade med 46 % och uppgick till 14,8
MKR (10,2)


      ·         Rörelseresultatet för kvartal 1 uppgick till 1,6 MKR (-1,4)


      ·         Resultat efter skatt för kvartal 1 uppgick till 1,5 MKR (-1,4)


      ·         Resultat per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,04 SEK (-0,04)


      ·         Avensia innovation AB förstärker koncernen med ledande
befattningshavare

      ·         Förbättrat arbetssätt och beläggning har gett ökad omsättning
och resultat


VD:s kommentarer

Inledningen på 2011 har varit mycket bra och under kvartal ett har vi en
omsättning som är 46 % högre jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till 1,6 MKR och är en kraftig
förbättring mot föregående år (-1,4). Detta motsvarar en rörelsemarginal på 11 %
(-14). Det är ett bevis på att koncernens erbjudande och strategi ligger helt
rätt gentemot kundernas efterfrågan. Vår positiva utveckling grundas på en
kombination av främst att våra produkter är attraktiva samt allmänt en högre
efterfrågan på olika utvecklingsprojekt hos våra kunder. Inte minst gäller det
dotterbolaget Avensia AB, med många projekt inom Commerce. Vi ser också att vårt
arbete under föregående år med att förbättra våra processer och rekrytera
projektledare har gett en ökad lönsamhet i våra projekt.

Fortsatt tillväxt är viktig för koncernen och vi har fokus på organisk tillväxt.
Rekrytering av medarbetare är i rådande konjunktur en allt större utmaning och
det är glädjande att vi under kvartalet har lyckats växa organiskt. Vi satsar på
att attrahera nyutexaminerade och fortsätter samtidigt vårt kompetens-
utvecklingsarbete. Under kvartalet har vi genomfört ett antal tunga
teknikutbildningar, men även vår övriga personal har genomgått utbildningar.

I vår strategi att få självständiga och fokuserade dotterföretag har vi under
kvartalet gjort klart strukturen med ledande befattningshavare. Som tidigare
meddelats har Robin Gustafsson tagit över rollen som VD för Avensia AB. Robin
har utsett Jörgen Bertilsson till vVD Commerce, Hanna Svensson till platschef i
Lund och Christian Tellström till platschef i Helsingborg. Rickard Nygrens
tillförordnade VD-tjänst i Grade AB har omvandlats till ordinarie. I samband med
detta har Rickard utsett Sara Kvarnängen som platschef i Stockholm och Annika
Fredling som försäljningschef. Jörgen Brandt som tidigare var försäljningschef
på Avensia AB har blivit utsedd av VD:n Sture Ternström till ny marknadschef i
Mashie AB.

Vår bedömning för 2011 är att verksamheten kommer att fortsätta utvecklas i rätt
riktning. Det skall bli ett spännande år och jag vill passa på att tacka alla
medarbetare för deras insatser under kvartalet.

Show as PDF