Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) jan - sept 2012

14:06 / 22 October 2012 Avensia Press release


ÖKAD KVARTALSVINST OCH FORTSATT TILLVÄXT

 Nyckeltal januari - september 2012

 Omsättning               46,0 (44,8) MKR
 Rörelsemarginal      6,1 (8,5) procent
 Rörelseresultat         2,8 (3,8) MKR
 Kassaflöde               0,0 (-0,2) MKR
 Resultat efter skatt   2,6 (3,5) MKR
 Vinst per aktie          0,08 (0,10) SEK

 Nyckeltal juli - september 2012

 Omsättning               14,1 (13,2) MKR
 Rörelsemarginal      12, (8,3) procent
 Rörelseresultat         1,8 (1,1) MKR
 Kassaflöde                -0,9 (-0,9) MKR
 Resultat efter skatt   1,7 (1,0) MKR
 Vinst per aktie          0,05 (0,03) SEK


VD:s KOMMENTARER


 * Under kvartalet har koncernen haft en fortsatt tillväxt av både omsättning,
  antal anställda och resultat. Omsättningen är 7% högre än motsvarande
  kvartal förra året och antalet anställda har ökat med 6%. Rörelseresultatet
  har kraftigt förbättrats och är 65% högre än förra året.


 * Resultatet påverkas positivt av den goda orderingången som skedde i slutet
  av kvartal två och som har gett en hög beläggning under kvartalet. Vår
  ambition att driva våra leveranser med en kundnära projektmetodik, med
  tydliga och korta iterationer ger oss möjlighet att säkerställa att vi möter
  kundernas förväntningar, samtidigt som vi kan optimera vår beläggning. Våra
  kunder uppskattar vårt arbetssätt som ger dem möjlighet att fatta beslut
  kring fortsatta investeringar löpande under projektens gång.

 * Samtliga dotterbolag fortsätter att ta marknadsandelar och utvecklar sitt
  erbjudande kring både produkter och tjänster. Mashie gör ett mycket starkt
  kvartal med en omsättningsökning på 12% och en resultatförbättring på 52%.
  Avensia arbetar med ett antal kundprojekt och har under kvartalet fått
  ytterligare några nya stora ehandelsprojekt att arbeta med, vilket gör att
  beläggningen för de kommande månaderna ser bra ut. Force12 har haft en
  fortsatt god beläggning och bidrar med god lönsamhet till segmentet. Grade
  släpper snart en ny version av e-learning plattformen LUVIT med ett
  förbättrat användargränssnitt och en hel del nya funktioner. Vi märker ett
  stort intresse för produkten och antalet affärsaktiviteter är högt. * Det tredje kvartalet präglades av en fortsatt bra marknad för koncernens
  verksamheter. Konjunkturen i Sverige var fortsatt god och sammantaget är
  utsikterna för marknaden övervägande positiva även om läget i världsekonomin
  utgör en ökande osäkerhetsfaktor.


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@inxl.se

Show as PDF