Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia innovation AB (Publ) antar utdelningspolicy och föreslår utdelning om 3 öre per aktie för 2011

15:29 / 3 April 2012 Avensia Press release


Styrelsen i Avensia innovation har fattat beslut om att anta en utdelningspolicy
för bolaget. Policyn lyder;

" Bolaget har för avsikt att dela ut ca 40 procent av resultatet före skatt
belastat med schablonskatt på 26.3 procent, givet att bolagets soliditet
överstiger 25 procent. "

Styrelsen har vidare fattat beslut att föreslå årets bolagsstämma i Avensia
innovation att fatta beslut om en utdelning på 3 öre per aktie för 2011. Stämman
kommer att avhållas i Lund onsdag den 9:e maj 2012.

-  Vi hade en kraftig tillväxt under 2011 och visade också upp ett
tillfredsställande resultat. Jag tycker att samtliga våra verksamheter nu är väl
positionerade för en fortsatt positiv utveckling. Vi styr våra verksamheter
väldigt hårt på kassaflöde och vill med denna policy visa att vi ser utdelningar
som ytterligare ett sätt att skapa värde för våra aktieägare framöver, säger Per
Wargéus, VD för Avensia innovation.

Avensia innovation har sedan tidigare ingen officiell utdelningspolicy.


                   * * *

För mer information, kontakta:

Lars-Erik Nilsson, Ordförande Avensia innovation AB, mobil: +46 734 439890 eller
epost lars.erik.nilsson@telia.com

Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@avensia.se


Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra
dotterbolag. Avensia AB  är experter på att konvertera besökare till köpare med
hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-
handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. Avensia innovation AB är listat på First North Premier under
namnet AVEN. Läs mer på www.avensiainnovation.com. Mangold Fondkommission är
Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70
eller www.mangold.se.