Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Moderbolaget Avensia innovation AB (Publ) byter namn till InXL innovation AB (Publ)

12:30 / 29 June 2012 Avensia Press release


Bolagsverket har nu registrerat nytt firmanamn enligt årstämmans beslut den 9:e
maj 2012 att namnändra Avensia innovation AB (Publ) till InXL innovation AB
(Publ.

För att spegla den utveckling som bolaget har genomgått, från en
konsultverksamhet till en koncern med separata dotterbolag med egna varumärken
ändras firmanamnet till InXL innovation AB (publ). Bolaget blir därmed mer
tydlig i sin kommunikation mot marknaden, då moderbolaget Avensia innovation AB
inte föväxlas med dotterbolaget Avensia AB, som är känt för sina produkter och
tjänster inom ehandel.

Ny grafisk profil och hemsida kommer att lanseras efter sommaren.


                   * * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD Avensia innovation AB, mobil: +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@avensia.se


Avensia innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra
dotterbolag. Avensia AB  är experter på att konvertera besökare till köpare med
hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-
handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. Avensia innovation AB är listat på First North Premier under
namnet AVEN. Läs mer på www.avensiainnovation.com. Mangold Fondkommission är
Certified Adviser till Avensia Innovation, för mer information 08-503 015 70
eller www.mangold.se.