Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) april - juni 2012

11:24 / 20 July 2012 Avensia Press release


Lönsamhet och stärkt orderingång

April  - juni 2012

      - Omsättningen uppgick till 16,7 MKR (16,8) och för halvåret till 31,9 MKR
(31,6).
      - Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MKR (1,1) och för halvåret till 1,0
MKR (2,7).
      - Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MKR (1,1) och för halvåret till
0,9 MKR (2,5).
      - Kassaflödet under perioden uppgick till -1,6 MKR (0,0) och för halvåret
till 0,9 MKR (0,7).
      - Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (0,03) och för halvåret till
0,03 SEK (0,07).

VD:s kommentarer

 * Både Mashie och Grade fortsätter att ta marknadsandelar och visar båda på en
  tillväxt på ca 19% under perioden. Båda bolagen är aktiva på den
  internationella marknaden och Grade har tecknat sina första avtal med
  distributörer på den Spanska och Sydamerikanska marknaden för produkten
  LUVIT.

 * Dotterbolaget Avensia hade en svag start på kvartalet med för låg
  beläggning. Denna förbättrades dock efterhand och både maj och juni blev
  resultatmässigt hyfsade månader. I slutet på kvartalet tecknades ett antal
  nya kundavtal, vilket gör att beläggningen för de kommande månaderna ser
  mycket bra ut. Force12 har haft en god beläggning och bidrar med lönsamhet
  till segmentet.

 * Under kvartalet registrerade Bolagsverket nytt firmanamn enligt årstämmans
  beslut den 9:e maj 2012 att namnändra Avensia innovation AB (Publ) till InXL
  innovation AB (Publ). Detta för att spegla den utveckling som bolaget har
  genomgått, från en konsultverksamhet till en koncern med separata
  dotterbolag med egna varumärken. Bolaget blir därmed mer tydligt i sin
  kommunikation mot marknaden, då moderbolaget Avensia innovation AB inte
  förväxlas med dotterbolaget Avensia AB, som är känt för sina produkter och
  tjänster inom e-handel. Ny grafisk profil och hemsida kommer att lanseras
  efter sommaren.

 * Trots periodens svagare resultat och lägre beläggning under våren, tror vi
  på en positiv utveckling, där den goda orderingången ger möjligheter till
  fortsatt expansion.


Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 * Slöjd-Detaljer AB väljer Avensia Commerce Server för sin nästa generations
  e-handelssajt och Dustin ger Avensia ett större projektansvar för sin
  kommande e-handelssajt.


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@avensia.se

Rapporten i sin helhet finns på följande länk:

Show as PDF