Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Grade levererar utbildningsplattformen LUVIT LMS till Region Skåne

15:06 / 29 January 2013 Avensia Press release


Grade har utsetts till leverantör av utbildningsplattform till Region Skåne. Det
är Grades webbaserade lärplattform LUVIT LMS som ska användas för utbildning av
såväl interna som externa kursdeltagare. Grade kommer även fungera som ett stöd
främst under införandefasen och kommer att implementera integrationer till andra
av Region Skånes befintliga system. Genom att införa ett LMS kommer Region Skåne
att ha möjlighet att kunna höja kvaliteten och på sikt sänka kostnader inom sina
ansvarsområden. Detta gäller framförallt vården i Skåne och för utvecklingen av
näringsliv, kultur, kommunikation och samarbete med andra regioner i och utanför
Sverige.

"Vi behövde ett regiongemensamt LMS som kunde möta alla krav och behov i en stor
och komplex organisation som Region Skåne. Vi valde LUVIT LMS eftersom systemet
har mycket av de funktioner vi behöver och samtidigt kan matcha vår
kostnadsmodell. Grade har också visat vilja och kompetens att fortsätta utveckla
LUVIT LMS för att ännu bättre passa vår organisations behov inom
utbildningsadministration och kompetensutveckling.", säger Anna Steen,
tjänsteförvaltare på Region Skåne.

Region Skåne har ett behov av att kunna presentera och administrera utbildningar
samt anmälningar. Dessutom vill de ha möjlighet att kunna göra uppföljning på
resultat på individnivå och möjlighet till kommunikation mellan administratörer,
lärare och kursdeltagare i ett och samma system. Valet föll på LUVIT LMS som kan
hantera samtliga typer av utbildningar, det vill säga nätbaserade, lärarledda
och blandade lärformer.

"Eftersom det handlar om en betydande investering för en organisation och dess
medarbetare, är det av stor vikt att vi som leverantör även fungerar som ett
stöd och rådgivare vid diskussioner kring önskemål och krav både före beslut tas
och även när samarbetet pågår", säger Elin Bjursten, Key Account Manager på
Grade.

Implementering av LUVIT LMS för Region Skånes kursdeltagare inleds under början
av 2013, vilket är genomförbart tack vare ett intensivt samarbete mellan Region
Skåne och Grade.

                   * * *
             För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, mobil: +46 707-31 89 08 eller e-post
per.wargeus@inxl.se

Rickard Nygren, VD Grade AB, mobil: +46 736-42 45 20 eller e-post
rickard.nygren@grade.com

Torbjörn Lloyd, upphandlingsansvarig för LMS på Koncerninköp - Inköp och
Upphandling i Region Skåne, +46 40-675 38 45

Anna Steen, tjänsteförvaltare på Samordnade e-tjänster IT-avdelningen Region
Skåne +46 44-309 33 65


InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.
Avensia AB  är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en
design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-
handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd
konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Läs mer
på www.grade.com. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för
all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste
bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom
koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg och Stockholm. InXL
innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på
www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till InXL Innovation,
för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.