Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia öppnar dotterbolag och stärker positionen på den danska marknaden

14:44 / 30 October 2013 Avensia Press release


Avensia, Nordens största e-handelsleverantör, startar nu ett danskt dotterbolag
för att ytterligare öka närvaron i Danmark och Köpenhamnsregionen. Verksamheten
i Danmark stärks därmed och Avensia kan möta kundefterfrågan som en lokal
leverantör.
Avensia har de senaste åren upplevt en allt större efterfrågan på den danska
marknaden där bolagets partners inRiver, EPiServer och Microsoft har en stark
närvaro. Under 2012 etablerades ett kontor i Köpenhamn som en bas för
kontakterna med danska kunder vilket gav omedelbara positiva effekter.

- Precis som i Sverige finns ett stort behov av e-handelskompetens, där Avensia
står för den typ av tjänster som marknadsledare efterfrågar: rådgivning, design,
implementation och operation, säger Henrik Karkov, Sales Director DK på Avensia.
Henrik som har en bakgrund på bl.a. inRiver har lång erfarenhet av e-handel och
systemleveranser på den danska, norska och brittiska marknaden.

- Avensia har de senaste åren haft en kraftig tillväxt som e-handelsleverantör
och för att långsiktigt kunna fortsätta växa snabbare än marknaden behöver vi
stärka våra positioner primärt i Norden men även på den europeiska marknaden.
Köpenhamnsetableringen var ett naturligt steg i denna utveckling och att vi nu
bildar ett dotterbolag är ett kvitto på att det blivit en framgång, kommenterar
Robin Gustafsson, VD på Avensia.

Avensia planerar att under de kommande åren växa på den danska marknaden och att
kunna serva danska kunder med en helt dansk leveransorganisation. E-handel är en
långsiktig investering, där Avensia hjälper sina kunder att öka sin försäljning
och bemöta slutkunderna i samtliga kanaler.

* * *

För mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, VD Avensia, +46 736-606082 eller epost
robin.gustafsson@avensia.se

Per Wargéus, VD InXl innovation AB, +46 707-318908 eller epost
per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.
Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en
design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e
-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningssystem, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster,
som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett
tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och
storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter
inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg
och Stockholm. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet
AVEN. Läs mer på www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till
InXL Innovation, för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.

Bifogade filer:
10306284.pdf