Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké InXL innovation AB (Publ) jan - dec 2012

13:55 / 15 February 2013 Avensia Press release


ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT KASSAFLÖDE

Nyckeltal  oktober - december 2012

Omsättning                 16,3 (15,6) MKR         Rörelsemarginal      0,5
(neg) procent
Rörelseresultat           0,1 (-0,5) MKR            Kassaflöde
3,0 (0,6) MKR
Resultat efter skatt     0,9 (0,7) MKR             Vinst per aktie
0,03 (0,02) SEK

Nyckeltal  januari - december 2012

Omsättning                 62,3 (60,4) MKR         Rörelsemarginal      4,6
(5,4) procent
Rörelseresultat           2,9 (3,3) MKR             Kassaflöde
3,0 (0,4) MKR
Resultat efter skatt     3,6 (4,2) MKR             Vinst per aktie
0,10 (0,12) SEK

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,03 (0,03) SEK och en extra
utdelning om 0,01 (0,00) SEK per aktie, totalt ca 1,4 MSEK.

VD:s KOMMENTARER
 * 2012 var ett framgångsrikt år för InXL, där omsättningen för helåret är
  rekord och under året har samtliga kvartal visat positiva resultat. Vi har
  förbättrat vår finansiella ställning med starkt kassaflöde och balansräkning
  med förstärkt likviditet. Det är vidare tillfredställande att bolaget för
  andra året i rad kan föreslå en utdelning till våra aktieägare. Kvartal fyra
  var dock utmanande, där vi inte nådde det resultat som vi hade önskat. Dels
  var december en kort månad med många lediga dagar och några större affärer
  flyttades ett kvartal framåt. Koncernen har ackumulerade förlustavdrag och
  vi har valt att aktivera en mindre del av dessa under året som en uppskjuten
  skattefordran.

 * Under fjärde kvartalet har vi haft flera framgångar med vår försäljning.
  Grade har vunnit två stora kontrakt med Region Skåne och Karolinska
  Universitetssjukhuset för e-learningplattformen LUVIT. Sjukvården är ett
  prioriterat segment för Grade och potentialen inom området bidrar till att
  kunna ge Grade ett positivt kassaflöde framöver. Vidare har Avensia tagit
  ett antal nya kontrakt för att bygga e-handelssajter åt bland annat Byggmax
  AB, Lyko Hair AB och Bona AB. Mashie visar en stark tillväxt på 33% jämfört
  med föregående års kvartal. Tillväxten beror på att man lyckas vårda och
  utveckla befintliga kunder, samtidigt som man vinner nya kontrakt.

 * Under året har koncernens bolag byggt upp ny kunskap och erfarenhet som
  kommer att ge våra kunder besparingar i form av tid och pengar. Genom detta
  kan vi avläsa ett allt större intresse för våra produkter och tjänster.
  Neddragningar hos våra kunder har inte påverkat InXL i den omfattning som vi
  trodde, även om vi hade önskat oss en bättre tillväxt under året. Vi har
  inte tappat några kunder utan upplever vår eftermarknad som god. Sammantaget
  ger det oss fina förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar.


För ytterligare information, kontakta:
Per Wargéus, VD
Tfn: 0707-31 89 08
per.wargeus@inxl.se

Läs hela rapporten i bifogade länk:

Show as PDF