Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Regionalt Cancercentrum Norr har tecknat avtal med Grade för att ta fram en e-Learningkurs i palliativ vård

11:08 / 19 August 2013 Avensia Press release


Detta innebär att ca 35.000 anställda inom vården i norra regionen kommer att få
tillgång till utbildning som följer de nationella riktlinjerna och
vårdprogrammet för Palliativ vård. Norra regionen är Västerbottens läns
landsting, Landstinget Västernorrland, Jämtlands läns landsting och Norrbottens
läns landsting. Grade var en av tio leverantörer som utvärderades.
- Vi valde Grade för att det material vi fick ta del av hade en bra pedagogisk
utformning, var självinstruerande och enkelt att använda med en tydlig
inriktning på aktiv inlärning, säger Katarina Sedig, processledare Regionalt
Cancercentrum Norr.

E-learningkursen kommer att distribueras via Grades utbildningsplattform LUVIT
LMS och vara klar under första kvartalet 2014.

- Vår förhoppning är att utbildningen ska ge ökade kunskaper i palliativ vård
hos all personal i norra regionen som möter svårt sjuka och döende patienter i
sitt arbete.

För andra intresserade landsting finns möjligheten att köpa nyttjanderätten till
utbildningen av Grade.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 (0)707-31 89 08 eller
per.wargeus@inxl.se

Boel Franck, Key Account Manager, Grade AB, +46 (0)765-40 56 09 eller
boel.franck@grade.com

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag.
Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en
design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e
-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av
utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd
konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Läs mer
på www.grade.com. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för
all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste
bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom
koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg och Stockholm. InXL
innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på
www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till InXL Innovation,
för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se.

Bifogade filer:
08198473.pdf