Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Ny digital utbildningsplattform för bättre förare i framtiden

14:12 / 27 November 2014 Avensia Press release

I samarbete med AddPro och Grade lanserar Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) en digital plattform för framtidens förarutbildning. Genom nya moment i form av text, ljud, bild, film och spelövningar ska trafikskoleelever över hela landet öka sina kunskaper.
Samtidigt blir utbildningen roligare och mer individanpassad. I början av 2015 kommer systemet att testköras och trafiklärare att utbildas.

Som en av Sveriges ledande IT-leverantörer har AddPro utvecklat en ny plattform för STR. Samtidigt har Grade, som skapar helhetslösningar kring e-learning, skräddarsytt en webbaserad plattform för STR via sitt LUVIT LMS (Learning Management System). Genom att integrera sina två plattformar har företagen tillsammans med STR utvecklat en modern körkortsutbildning som går under namnet Elevcentralen Premium.
Berör över 100 000 elever
- Elevcentralen Premium är ett unikt system med fantastiska möjligheter. Syftet är att bidra till en ny modern och kostnadseffektiv utbildning. Eleverna ska bli bättre lämpade i trafiken och öka säkerheten genom en högre kunskapsnivå, berättar Håkan Björklund, VD för STR.
Den nya plattformen kommer inom en snar framtid att beröra över 100 000 elever över hela landet. Drygt 85% av landets trafikskolor är medlemmar i STR.
Spelövningar och utmaningar för alla behov
- Eleverna får tillgång till film, spelövningar och olika utmaningar. GPS är ett av alla nya moment, en lärare kan knyta en runda specifikt till en elev. Översättning till engelska kommer att ske. Det kommer att finnas språkstöd och en allmän översättningsfunktion, säger Håkan.
Plattformen tar hänsyn till elevers olika förutsättningar och inlärningsmetoder. På så sätt blir undervisningen enklare för dem med läs- och skrivsvårigheter men också roligare för alla.
E-learning gör lärandet till en upplevelse
- Det är ett kul och utmanande projekt där vi nyttjar varandras kompetens och teknik på bästa sätt. Genom e-learning har vi kunnat lyfta pedagogiken. Lärandet blir en upplevelse! Utbildningens rika variation, med bland annat reflekterande övningar, gör det enklare för eleverna att komma förberedda till varje lektion, säger Rickard Nygren, VD för Grade.
Följer dagens IT-användning
Elevcentralen Premium går att nyttja när som helst under dygnet och är responsiv, det vill säga anpassad efter ipad och mobil. Plattformen följer dagens IT-användning och trend med gamification. Lärare, elever och föräldrar kommer att använda samma plattform vilket ökar interaktionen och resurseffektiviteten, säger Jörgen Pålson, Affärsområdeschef för AddPro.
Vad gäller för alla som älskar den traditionella körkortsboken?
- Böckerna Trafikens grunder och Köra bil finns integrerade i Elevcentralen Premium men kommer att finnas i tryckt form också för de som önskar, avslutar Håkan.

* * *

För mer information, kontakta:
Håkan Björklund, VD Sveriges Trafikskolors Riksförbund, 0736-204911 hakan.bjorklund@str.se
Rickard Nygren, VD Grade AB, 0736-424520, rickard.nygren@grade.com
Jörgen Pålson, Affärsområdeschef AddPro AB, 0736-257922, jorgen.palson@addpro.se
Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) driver cirka 700 av landets 800 trafikskolor. STR har
cirka 2 500 lärare. Årligen utbildas cirka 100 000 körkortstagare och 10 000 yrkesförare.
AddPro AB är ett expansivt kunskapsföretag som bygger digitala motorvägar och utvecklar säkra
och kostnadseffektiva IT-system. AddPro har 250 specialister inom IT-infrastruktur och- säkerhet,
IT-kommunikation och applikationsutveckling.
Grade AB är Sveriges ledande leverantör av snygga, pedagogiska och flexibla lösningar för elearning.

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 90 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/