Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Utnyttjande av köpoptioner inom ramen för incitamentsprogram i Avensia AB

08:30 / 28 November 2014 Avensia Press release

De teckningsberättigade i köpoptionsprogram 2011 har valt att teckna aktier, där perioden för teckning av aktier (1 oktober - 31 december 2014) nu har inletts.

InXL innovation AB har i enlighet med beslut på bolagsstämman den 7 december 2011 ingått ett köpoptionsavtal med två ledande befattningshavare avseende befintliga aktier i dotterbolaget Avensia AB. Efter att parterna har ingått köpoptionsavtalet har en split genomförts, samt Avensia AB har även lämnat koncernbidrag och aktieutdelning till InXL. Köpoptionsavtalet omfattar efter omräkning av split 7200 köpoptioner på befintliga aktier i dotterbolaget Avensia AB. Varje köpoption berättigar till förvärv av 1 aktie, dvs högst 7200 aktier. Vid fullt utnyttjande av köpoptionerna omfattar programmet 7,2 procent av befintliga antal aktier i Avensia AB.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXl innovation AB, +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 90 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/