Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké InXL innovation AB (Publ) jan - dec 2013

12:58 / 14 February 2014 Avensia Press release

Stark tillväxt och förslag på ökad utdelning

Nyckeltal oktober - december 2013

Omsättning                 23,8 (16,3) MKR         Rörelsemarginal      3,2 (0,5) procent

Rörelseresultat           0,8 (0,1) MKR             Kassaflöde                -1,2 (3,0) MKR

Resultat efter skatt     2,1 (0,9) MKR             Vinst per aktie          0,06 (0,03) SEK

Nyckeltal januari - december 2013

Omsättning                 79,5 (62,3) MKR         Rörelsemarginal      7,1 (4,6) procent

Rörelseresultat           5,7 (2,9) MKR             Kassaflöde                -0,7 (3,0) MKR

Resultat efter skatt     6,9 (3,6) MKR             Vinst per aktie          0,20 (0,10) SEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 0,07 (0,04) SEK per aktie, totalt ca 2,4 MKR.

VD:s KOMMENTARER
  • InXL avslutar året positivt med den hittills högsta omsättningen, såväl för ett enskilt kvartal som helåret. En stark utveckling för koncernen gav en omsättning på 23,8 (16,3) MKR för kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt på 46 %. Dotterbolagen upplever fortsatt en stor efterfrågan på sina produkter och tjänster. Avensia har under kvartalet en tillväxt jämfört med föregående år på 63 %, Grade på 25 % och Mashie på 10 %. Tillväxten har kommit av vårt fokus på att förändra vårt erbjudande mot områden där vi sett en tydlig tillväxt. En strategi har också varit att öka andelen återkommande intäkter i form av egna produkter, support- och underhållsavtal. Jämfört med 2012 har vi 2013 ökat återkommande intäkter med 40 % från 14,5 MKR till 20,3 MKR.

  • När vi ser tillbaks på 2013 har vi visat en förmåga att växa under lönsamhet och vi har skapat starka resultat för våra kunder och aktieägare. Vi har stärkt balansräkningen och ökat vår soliditet. Mot bakgrund av det föreslår styrelsen en höjd utdelning till 7 öre per aktie. Den föreslagna utdelningen är därmed högre än InXL's utdelningspolicy, vilket styrelsen finner befogat med tanke på bolagets utveckling och nuvarande ställning.

  • Under året har koncernen fått förtroende att utveckla samarbeten med ett antal framåtriktade kunder som till exempel Byggmax, Procurator, Region Skåne, Schneider Electric och Sodexo. Avensia har också lyckats med att etablera sig och få nya kunder i Danmark. Även Norge är en marknad som ökar för alla våra dotterbolag. Många av de affärer vi tagit hem i slutet på året är projekt som kommer att levereras och faktureras under första och andra kvartalet 2014. Med den orderstocken ser jag fram emot det kommande verksamhetsåret 2014.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA:

Per Wargéus, VD
Telefon: 0707-318908
per.wargeus@inxl.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/