Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

InXL innovation AB (publ) byter Certified Adviser och Likviditetsgaranti till Remium Nordic AB

13:19 / 28 March 2014 Avensia Press release

InXL innovation AB (publ) vars aktie är listad på First North Premier har tecknat avtal med Remium Nordic AB om tjänsten som Certified Adviser samt Likviditetsgarant. Remium Nordic AB kommer att agera Certified Adviser och Likviditetsgarant från och med den 1 april 2014. Bolagets nuvarande Certified Adviser, Mangold Fondkommission AB, avslutar då sitt uppdrag.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXL innovation AB, +46 707-31 89 08 eller per.wargeus@inxl.se

Petra Sas, Head of Corporate Services, Remium Nordic AB, +46 709 791 951 eller petra.sas@remium.com

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 80 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till InXL tom 31 mars 2014, för mer information 08-503 015 70 eller www.mangold.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/