Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) januari - mars 2014

11:49 / 15 May 2014 Avensia Press release

Fokus ger fortsatt stark tillväxt

Nyckeltal januari - mars 2014

Omsättning                 26,4 (16,0) MKR         Rörelsemarginal      9,5 (1,4) procent

Rörelseresultat           2,5 (0,2) MKR             Kassaflöde                5,1 (-1,1) MKR

Resultat efter skatt     2,5 (0,2) MKR             Vinst per aktie          0,07 (0,00) SEK

VD:s KOMMENTARER
  • Utfallet det första kvartalet 2014 är något bättre än mina förväntningar. Både omsättning, resultat och kassaflöde har förbättrats kraftigt jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen för koncernen blev 26,4 (16,0) MKR för kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt på 65 %. Även om jämförelsen är med det svaga första kvartalet 2013, är jag nöjd med utfallet, men tror samtidigt att vi har kapacitet för mer. För att skapa en ökad tillväxt har vår strategi varit att fokusera vårt erbjudande mot områden som har en tydlig tillväxt och att öka andelen återkommande intäkter. Detta kommer vidare att ge oss möjlighet att öka rörelsemarginalen ytterligare.

  • Avensia har fortsatt en stor efterfrågan på sina produkter och tjänster kring e-handel. Bolaget har under kvartalet en fantastisk tillväxt jämfört med föregående års kvartal på 88 % och har det positiva problemet att kunna hitta nya medarbetare för att möta kundernas efterfrågan. Under kvartalet har flera nya kunder valt Avensia som leverantör och det finns en stark ström av nya förfrågningar. Under kvartalet har ytterligare en ny plattform lanserats, Avensia EPICS, som är "Best Practices" för att snabbare kunna bygga en attraktiv e-handelssajt baserat på EpiServer Commerce.

  • Grade börjar nu få betalt för många års arbete med att bygga in ny funktionalitet i e-learning plattformen LUVIT. En ny kund är Sveriges Trafikskolors Riksförbund som kommer använda plattformen för att erbjuda alla trafikskolor i Sverige kursproduktioner för de olika körkortsutbildningarna. Glädjande är också att vi får fler kunder i Norge, där bland annat högskolan Campus Kristiania har valt att använda LUVIT för alla sina verksamheter. Under kvartalet ökade omsättningen med 36 % och rörelseresultatet hamnade på 0,8 MKR, vilket är rekord i Grades historia.

  • Mashie fortsätter sin stabila tillväxt och visar en mycket god lönsamhet. Utvecklingsavdelningen har förstärkts för att hantera de utvecklingsönskemål som finns från kunderna, men även för att vidareutveckla plattformen för den internationella marknaden. Organisationen är också förändrad för att kunna bearbeta en del nya kundsegment och för att kunna hantera befintliga kunder effektivare.

  • Generellt är förmågan att hitta lösningar på kundernas verksamhetsproblem vår unika förmåga. Våra varumärken börjar bli kända, vi stärker våra finanser, vi har en bred kundbas och de bästa medarbetarna i branschen, så jag ser fram emot ett fortsatt spännande 2014.

För ytterligare information, kontakta: Per Wargéus, VD Tfn: 0707-31 89 08 per.wargeus@inxl.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/