Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

InXL fokuserar till 100 % på sin e-handelsverksamhet och avyttrar dotterbolag

08:00 / 21 January 2015 Avensia Press release

InXL innovation AB ("InXL") har tecknat avtal om försäljning av dotterbolagen Grade AB ("Grade") och Mashie AB ("Mashie") till Monterro 1 ABs dotterbolag ("Monterro"). Försäljningen är villkorad av beslut på extra bolagsstämma i InXL, vilken kommer att hållas den 13 februari. Försäljningen innebär att InXL fokuserar sin verksamhet till 100 % på e-handel genom dotterbolaget Avensia AB ("Avensia"). På årsstämma den 19 maj kommer styrelsen att föreslå aktieägarna om en extra utdelning på 1,00 kr per aktie med anledning av affären.

Avensia är en ledande aktör inom implementering av e-handelslösningar för stora bolag, både inom B2C och B2B. Bolaget har de senaste åren växt med mer än 40 % årligen och uppvisar god lönsamhet. Under de första nio månaderna 2014 utgjorde Avensia cirka 69 % av InXLs intäkter från externa kunder. Marknaden för e-handel spås en fortsatt stark tillväxt kommande år och i denna marknad har Avensia goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Avensia har vidare bildat ett separat dotterbolag som står inför en internationell produktlansering för e-handelsmarknaden. Med den spetskompetens och det starka nätverk som bolaget besitter ser Avensia stora möjligheter inom programvaruområdet.
Med försäljningen av Grade och Mashie ger vi Avensia de bästa förutsättningarna för framtiden. Bolaget har en stark position som vi tror gagnas ytterligare av att låta bolaget verka som ett självständigt börsbolag framöver. Vi skapar vidare tydlighet mot Avensias kunder och mot investerare och tror att vi på så vis skapar bäst förutsättningar för att leverera ytterligare aktieägarvärde de kommande åren, säger InXL's ordförande Anders Cedervall.
Grade och Mashie kräver ytterligare investeringar de kommande åren för att nå sin fulla potential och därför känns den här affären naturlig. Det är också kul att det är Monterro som köper - de har ett gott rykte att kunna se kvalitet i bolag. Efter affären står vi skuldfria med en stark kassa, har ett av marknadens bästa erbjudanden, ett otroligt duktigt team och möjligheter på produktsidan som sammantaget kommer att ge Avensia en mycket spännande framtid, säger InXLs koncernchef och tillika största ägare Per Wargéus.

Vi är imponerade av både Mashie och Grade och den starka position bolagen tagit i sina nischer. Vi ser fram emot att med respektive bolagsledning vidareutveckla och stärka både position och erbjudande. Med Monterros fokus på nordiska programvarubolag som är ledare i sina nischer så passar Mashie och Grade utmärkt i vår portfölj, säger Lars Sveder, Managing Partner på Monterro 1 AB.

På årsstämma den 19 maj kommer styrelsen att föreslå aktieägarna om en extra utdelning på 1,00 kr per aktie med anledning av affären. Vidare kommer förslag att framläggas om förändringar i koncernens struktur för att ge Avensia status av ett eget noterat bolag, varvid även bolagets ledning och styrelse kommer att ses över mot bakgrund av de nya förutsättningar som ovanstående affär ger.    

* * *

För mer information, kontakta:

Anders Cedervall, styrelseordförande InXL innovation AB, mobil: +46 705-330330 eller epost anders.cedervall@syncfinder.se

Per Wargéus, VD InXl innovation AB, +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

Lars Sveder, Managing Partner Monterro 1 AB, +46 8 20 05 56 eller epost lars.sveder@monterro.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av fyra dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar. Grade AB erbjuder kompletta e-Learninglösningar i form av utbildningsplattform, författarverktyg, enkätverktyg och en mängd konsulttjänster, som t ex utveckling av skräddarsydda e-Learningkurser. Mashie AB erbjuder ett tidsbesparande verksamhetssystem för all kostplanering inom restaurang och storhushåll. Force12 är det senaste bildade bolaget och erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 100 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är listat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Om Monterro 1 AB

Monterro 1 investerar i Nordiska mjukvarubolag genom att tillföra finansiering samt att aktivt stödja bolagets utveckling. De tre managing partners i Monterro - Thomas Bill, Lars Sveder och Peter Larsson - har alla omfattande erfarenhet av att utveckla mjukvarubolag. Monterro 1, som består av kapital från grundarna samt privatpersoner startades 2012.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/