Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

InXLs ägarspridning övertecknad

09:44 / 30 March 2015 Avensia Press release

Intresset för InXL Innovation ABs (publ) ägarspridning har varit mycket stort och ägarspridningen övertecknades kraftigt. InXL har mer än dubblerat antalet aktieägare, då fler än 1400 nya aktieägare har tecknat sig för erbjudandet. Priset per aktie blev 6.10 kr.

InXLs erbjudande om ägarspridning övertecknades med god marginal. Syftet med ägarspridningen är att öka antalet aktieägare och skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i InXL-aktien. Totalt såldes 3 miljoner aktier för totalt 18,3 miljoner kronor och 1471 nya investerare kommer att tillföras bolaget. Pris per aktie blev 6,10 kr.

- Spridningen har gått över förväntan och vi kommer inte att kunna dela ut full tilldelning av aktier, utan många kommer att få ett mindre antal än de tecknat sig för. Det är glädjande att så många visat intresse för InXL och jag hälsar alla de nya aktieägarna välkomna, kommenterar Per Wargéus, VD.

* * *

För mer information, kontakta:

Per Wargéus, VD InXl innovation AB, +46 707-318908 eller epost per.wargeus@inxl.se

InXL innovation AB är moderbolag i en IT-koncern bestående av två dotterbolag. Avensia AB är experter på att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål i kundanpassade e-handelslösningar och Force12 som erbjuder expertkonsulter inom systemutveckling. Inom koncernen arbetar ca 70 personer i Lund, Helsingborg, Stockholm och Köpenhamn. InXL innovation AB är noterat på First North Premier under namnet INXL. Läs mer på www.inxl.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/