Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia AB (Publ) april - juni 2015

08:00 / 24 July 2015 Avensia Press release

Fortsatt tillväxt och produktinvestering

Nyckeltal april-juni 2015
  • Omsättning 23,2 (20,7) MKR
  • Rörelsemarginal neg (2,6) %
  • Rörelseresultat -2,9 (0,5) MKR
  • Kassaflöde -37,7 (-0,1) MKR
  • Resultat efter skatt -2,8 (0,5) MKR
  • Resultat per aktie -0,08 (0,01) SEK
VDs kommentarer:
  • Avensia har under första halvåret genomfört sin största produktsatsning någonsin, Avensia Storefront. Satsningen ökar produktinnehållet i Avensias erbjudande och öppnar upp globala möjligheter för företaget. Marknadsmottagandet har varit starkt och första större kundprojektet påbörjades i juni.
  • Under kvartalet har produktinvesteringarna påverkat resultatet negativt, till viss del kompenserat med aktiveringar. Vi har även investerat i fler personen i chefsbefattningar för att kunna ta nästa steg i vår utveckling som tillväxtföretag. Under våren har dessutom underkonsultandelen i vår leveransmix varit för hög. Åtgärder har vidtagits för att förbättra rörelsemarginalen under tredje kvartalet.
  • Utdelning till aktieägarna om totalt 37,5 miljoner genomfördes under maj månad, med påverkan på kassaflödet.
  • Detta är min första rapport som nytillträdd koncernchef och jag är tacksam för styrelsens förtroende. Avensia befinner sig i en spännande fas där vi gör stora satsningar som ska forma företaget för många år framöver. Vi är verksamma på en marknad som växer kraftigt både i Sverige och globalt. Den renodlade koncernen har en utmärkt position för att bygga på detta, vår fortsatta tillväxt är ett kvitto på att det arbete vi gjort hittills har tagits emot väl av marknaden.

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till regionens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB (publ) är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/