Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Nytt antal aktier i Avensia AB (publ)

08:00 / 5 July 2015 Avensia Press release

Enligt beslut på bolagsstämma har Avensia genom apportemission ökat antalet utestående aktier till 35 544 379 st.

På årsstämman den 19 maj beslutades att genom apportemission förvärva samtliga utestående aktier i dotterbolaget Avensia Sverige AB. Innan apportemissionen ägdes dotterbolaget till 92,8 procent av Avensia. Efter transaktionen är samtliga bolag i koncernen helägda. Emissionen innebar att antalet aktier i Avensia AB (publ) ökade med 1 429 479 st till totalt 35 544 379 st.

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till regionens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB (publ) är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/