Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia AB juli-september 2016

12:15 / 20 October 2016 Avensia Press release

Tillväxt på 35 % och internationella affärer

Nyckeltal juli-september 2016

Omsättning 27,8 (20,5) MKR, Rörelsemarginal 12,7 (5,7) %
Rörelseresultat 3,5 (1,2) MKR, Kassaflöde 2,1 (-5,4) MKR
Resultat efter skatt 2,8 (1,2) MKR, Resultat per aktie 0,08 (0,03) SEK

VD:s kommentarer
  • Avensias tillväxt fortsatte under årets tredje kvartal, omsättningstillväxten var 35 % jämfört med motsvarande kvartal 2015. Rörelseresultat växte samtidigt till 3,5 MKR (1,2). Beläggningen var god under kvartalet med stark efterfrågan från befintliga kunder och ett bra inflöde av nya kunder. Rörelsemarginalen har stigit under året och även under detta kvartal, främst driven av god beläggning på personalen och förbättrade timtaxor, men även av ett högre inslag av licensintäkter.

  • Under perioden tecknades avtal för Avensia Storefront och professional services kopplade till produkten med kunder i Kanada, Tyskland och Nya Zeeland.

  • Efter kvartalets utgång lanserades Lyko.se, den andra generationen av sajten utvecklad av Avensia. Den har väckt branschens uppmärksamhet med sin prestanda och nominerats till årets nordiska e-handel av Episerver. Tekniken bakom har redan givit Avensia flera nya affärer och kommer vara en viktig faktor för vår tillväxt det kommande året.

  • Avensia har under kvartalet fortsatt investera i tillväxt med nya lokaler i Stockholm och Helsingborg samt nya utvecklingschefer i Lund.

Avensia AB är ett ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/