Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Bokslutskommuniké Avensia AB (publ) jan-dec 2015

12:00 / 18 February 2016 Avensia Press release

Stark tillväxt och förbättrad marginal

Nyckeltal okt-dec 2015

Omsättning 29,0 (21,6) MKR           Rörelsemarginal 8,5 % (neg) %
Rörelseresultat 2,5 (-0,6) MKR        Kassaflöde 0,9 (1,9) MKR
Resultat efter skatt 4,3 (1,1) MKR   Resultat per aktie 0,12 (0,04) SEK

Nyckeltal jan-dec 2015

Omsättning 96,6 (78,1) MKR          Rörelsemarginal 2,5 (2,7) %
Rörelseresultat 2,4 (2,1) MKR        Kassaflöde -36,8 (0,5) MKR
Resultat efter skatt 4,5 (3,9) MKR  Resultat per aktie 0,13 (0,12) SEK

VD:s kommentarer
  • Stark efterfrågan på bolagets tjänster ledde till en omsättningstillväxt på 34 % under årets sista kvartal, både nya kunder som tillkommit via Avensia Storefront och tillväxt på befintliga kunder bidrog till ökningen. Tillväxten för helåret blev 24 %.

  • De fasta kostnaderna för marknad, försäljning och organisation växte inte i samma takt som intäkterna, vilket ledde till en förbättring av rörelsemarginalen till 8,5 % och därmed resultatet. Efter ett år präglat av stora kostnader och investeringar i vårt erbjudande och organisation är bolaget nu väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt.

  • Under kvartalet driftsattes tre större lösningar, en B2B-sajt för Ahlsell, B2B-handel i Finland för Lekolar, samt en norsk konsumentsajt för Kjell & Co, som vi samarbetat med sedan 2011. Med dessa lanseringar passerar den totala omsättningen i webbutiker som Avensia byggt 10 miljarder årligen.

  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 0,10 (0,10) SEK per aktie. Avensia bibehåller därmed en oförändrad utdelning trots att Mashie och Grade avyttrades under året. Den föreslagna utdelningen är högre än Avensias utdelningspolicy, vilket styrelsen finner befogat mot bakgrund av bolagets utveckling och finansiella ställning.

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till regionens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB (publ) är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/