Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Delårsrapport Avensia AB januari-mars 2016

12:15 / 19 May 2016 Avensia Press release

Ökad marginal och viktig Storefront-affär

Nyckeltal jan-mars 2016
Omsättning 30,2 (23,9) MKR, Rörelsemarginal10,8 % (7,0) %
Rörelseresultat 3,3 (1,7) MKR, Kassaflöde 1,0 (5,4) MKR
Resultat efter skatt 2,5 (1,7) MKR, Resultat per aktie 0,07 (0,05) SEK

VD:s kommentarer
  • Vi inleder året med en omsättningstillväxt på 26 % och ökande rörelsemarginal till 10,8 %. Rörelseresultatet ökade samtidigt med 94 % i jämförelse med samma kvartal 2015. Vår fokusering på e-handelsexpertis och kvalificerade produkter och tjänster inom området fortsätter ge effekt både i volym och lönsamhet.
  • De största lanseringarna under kvartalet har varit tilläggsfunktioner hos våra befintliga kunder. Flera driftsättningar skedde i kvartalet och beläggningen sjönk något mot slutet av perioden. 
  • Efter periodens utgång har en av världens största handelskedjor tecknat licensavtal för Avensia Storefront. De beräknade framtida licensintäkterna för Avensia Storefront överstiger nu de aktiverade utvecklingskostnaderna.
  • Avensia redovisar från och med detta kvartal bolagsskatt, eftersom samtliga återstående skattemässiga underskott aktiverades resultatmässigt föregående kvartal. Detta påverkar dock inte kassaflödet då över 30 MKR i skattemässiga underskott kvarstod per den 31 december 2015.

Avensia AB är ett ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/