Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Investerar för fortsatt tillväxt

Nyckeltal juli-september 2017
Nettoomsättning 36,1 (27,8) MKR, Rörelsemarginal neg (12,7) %
Rörelseresultat -0,5 (3,5) MKR, Kassaflöde 0,0 (2,...

12:15 / 19 Oct Avensia Press release

Avensia Storefront live på tre kontinenter

Avensia Storefront säljs på en global marknad via partners för Episerver och Microsoft Dynamics. Efter arbetet med att bygga upp ett internationel...

07:30 / 20 Sep Avensia Press release

Delårsrapport Avensia AB april-juni 2017

Ökar tillväxt- och rekryteringstakten
Nyckeltal april-juni 2017
Nettoomsättning 41,4 (30,4) MKR, Rörelsemarginal 5,2 (9,5) %
Rörelseresulta...

10:15 / 25 Jul Avensia Press release

Kommuniké från Avensia ABs årsstämma

Årsstämman i Avensia AB, 556561-8641, beslutade den 18 maj 2017 om en utdelning på 0,15 SEK per aktie. Som avstämningsdag för utdelning har beslut...

19:15 / 18 May Avensia Press release

Tillväxt och starkt kassaflöde

Nyckeltal januari-mars 2017
Nettoomsättning 37,8 (30,2) MKR, Rörelsemarginal 10,2 (10,8) %
Rörelseresultat 3,9 (3,3) MKR, Kassaflöde 8,9 (1,0)...

12:15 / 18 May Avensia Press release

Avensias årsredovisning för 2016 publicerad

Avensia ABs årsredovisning för 2016 finns nu att läsa på hemsidan www.avensia.se.
Direkt länk till sidan där filen finns är http://www.avensi...

08:00 / 28 Apr Avensia Press release

Kallelse till årsstämma i Avensia AB

Aktieägare i Avensia AB, org nr 556561-8641 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Gasverksgatan 1...

08:00 / 19 Apr Avensia Press release

Avensias ägarspridning avslutad

Intresset för Avensias ägarspridning har varit stort och ägarspridningen ledde till 335 nya aktieägare, en ökning med ca 12 procent. Priset per aktie ...

18:00 / 3 Apr Avensia Press release

Ägarspridning i Avensia AB

I syfte att öka antalet aktieägare i Avensia AB och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet, kommer Avensia i samarbete med Nordnet ...

08:00 / 13 Mar Avensia Press release

Avensia fattar beslut om ny utdelningspolicy

Styrelsen i Avensia har beslutat att anta en ny utdelningspolicy som avspeglar en ny skattemässig situation och ändrade finansiella villkor. Enlig...

08:30 / 24 Feb Avensia Press release

Stark avslutning med flera nya uppdrag

Nyckeltal oktober-december 2016
Omsättning 33,7 (29,0) MKR, Rörelsemarginal 12,7 (8,5) %
Rörelseresultat 4,3 (2,5) MKR, Kassaflöde 3,3 (0,9) M...

13:45 / 17 Feb Avensia Press release