Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia fattar beslut om ny utdelningspolicy

08:30 / 24 February 2017 Avensia Press release

Styrelsen i Avensia har beslutat att anta en ny utdelningspolicy som avspeglar en ny skattemässig situation och ändrade finansiella villkor. Enligt den nya policyn är målsättningen att öka utdelningen från år till år.

Styrelsen i Avensia har beslutat att anta en ny utdelningspolicy. Den nya policyn lyder:

"Bolagets målsättning är att lämna en utdelning med upp till 50 procent av vinsten efter skatt och att utdelningen ska öka från år till år. Beslut om utdelning ska dels ta hänsyn till bolagets finansiella ställning och dels om det finns en tro att de utdelningsbara medlen skapar bättre aktieägarvärde genom att återinvesteras i verksamheten."

-  Vi har delat ut pengar till våra ägare sedan 2011 och anser att vi genom detta skapat aktieägarvärde. Vi kommer från en situation där vi tidigare hade skattemässiga underskott i koncernen och även finansiella villkor att ta hänsyn till i vår utdelningspolicy. Mot bakgrund av vår utveckling behöver vi inte ta hänsyn till dessa faktorer längre och då ville vi ha en utdelningspolicy som är tydligare och där vi också öppet kommunicerar målsättningen att utdelningen ska ökas från år till år, säger Per Wargéus, Avensias ordförande.

Avensia AB är ett ledande expertföretag på e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Oslo, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets likviditetsgarant och Certified Advisor och nås på tel: 46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/