Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

RÄTTELSE: Kallelse till årsstämma i Avensia AB

07:45 / 28 April 2017 Avensia Press release

Den 19 april 2017 offentliggjorde Avensia AB kallelse till årsstämma den 18 maj 2017. Nu finns en ny version av kallelsen upplagd på bolagets hemsida www.avensia.se med följande rättelser:

  • Sidan 2: Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear den 26 maj (stod 25 maj)
  • Sidan 3: De finansiella prestationsmålen avser räkenskapsåren 2017-2019 (stod 2017-2020)
  • Sidan 3: Övriga befattningshavare kan tilldelas högst två prestationsaktier per sparaktie (stod en)
  • Sidan 4: Subventionen avser endast deltagare som anställts efter den 3 juni 2016 (förtydligande)

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom e-handel. Med ett team på över 100 personer implementerar vi prisvinnande e-handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront (http://www.avensiastorefront.com). Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/