Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB Delårsrapport januari-mars 2018

13:30 / 17 May 2018 Avensia Press release

Nyckeltal januari-mars 2018

Nettoomsättning 58,1 (37,8) MKR, Rörelsemarginal 14,8 (10,2) %
Rörelseresultat 8,6 (3,9) MKR, Kassaflöde 5,5 (8,9) MKR
Resultat efter skatt 6,5 (2,9) MKR, Resultat per aktie 0,18 (0,08) SEK

  • Kvartalet bjöd på ett bra inflöde av nya uppdrag och en fortsatt tillväxt för Avensia. Under kvartalet växte nettoomsättningen med 54% till 58,1 MKR (37,8 MKR).

  • Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,6 MKR (3,9 MKR) vilket gav en rörelsemarginal på 14,8% (10,2%). Det högre resultatet är en effekt av den fortsatta ökningen av vår omsättning samt en god beläggning av den egna organisationen.

  • Kassaflödet för kvartalet blev 5,5 MKR (8,9) eller 0,15 SEK (0,25) per aktie. Förra årets kassaflöde under kvartal ett var högt beroende på kalender- och skatteeffekter. Kvaliteten i utestående kundfordringar bedöms vara god.

VD:s kommentarer

- Avensia fortsätter utvecklingen från att vara ett renodlat expertföretag inom e-handel med teknikfokus till att bli en strategisk affärspartner. Erbjudandet idag omfattar alltifrån övergripande strategisk rådgivning till implementation av innovativa omnikanallösningar och löpande stöd och rådgivning i den dagliga exekveringen av modern digital handel.

- Avensia fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under kvartalet har antalet medarbetare ökat från 141 till 154 och den höga rekryteringstakten fortsätter även in i kvartal två. Det möjliggör fortsatt kraftigt tillväxt men kommer också att innebära ökade kostnader för inskolning och utbildning framöver. Under kvartalet lanserades flera större e-handelslösningar för bl a Stenströms och Twilfit, den senare baserad på Avensia Storefront.

- Investeringarna i produktutveckling kommer att accelereras framöver och under maj månad tillsattes en nyinrättad tjänst som produktutvecklingschef. Avensia har under kvartalet öppnat kontor i USA (Chicago) och Norge (Oslo) och i april invigdes bolagets nya lokaler i Lund och Göteborg. Avtal har även tecknats för nytt kontor i Stockholm med inflyttning i augusti 2018.

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom digital handel. Med ett team på över 150 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller www.remium.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/