Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensias huvudägare säljer ca 9% av sitt innehav till en småbolagsfond ägt av ett av de större pensionsbolagen

10:00 / 21 August 2018 Avensia Press release

Per Wargéus, ordförande  i Avensia AB och bolagets enskilt största aktieägare, har avyttrat ca 455 000 aktier i Avensia.

Per Wargéus, ordförande  i Avensia AB och bolagets enskilt största aktieägare, har avyttrat ca 455 000 aktier i Avensia. Efter försäljningen, som motsvarar mindre än 9% av Per Wargéus innehav, äger Per via bolaget Valid Asset Management i Skåne AB 4 800 000 aktier i Avensia (13,5% av röster och kapital) och kvarstår således som bolagets enskilt största ägare.

"Vi har sedan en tid tillbaka sett ett ökat intresse från institutioner och fonder att komma in som ägare i Avensia. Bolaget ser positivt på detta - både på kort och lång sikt - och när frågan kom för en tid sedan fattade jag beslut att avyttra lite mindre än 9% av mitt innehav. Detta ändrar överhuvudtaget inte min syn på bolaget utan ser fram emot att fortsätta att ta ansvar som huvudägare och stödjer den strategiska inriktning som styrelse och ledning tagit fram", säger Per Wargéus, Ordförande Avensia AB.

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom digital handel. Med ett team på över 170 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar baserat på Microsoft-teknik till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Avensia Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Helsingborg, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se (http://www.remium.se/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/