Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Avensia skjuter upp den föreslagna utdelningen

15:00 / 22 April 2020 Avensia Press release

Styrelsen i Avensia har fattat beslut att inte längre föreslå bolagets årsstämma, som äger rum den 19 maj, att fatta beslut om en utdelning på 0,28 SEK per aktie för verksamhetsåret 2019. Det ursprungliga förslaget på utdelning fattades i samband med att bolagets bokslutskommuniké släpptes för publicering 21 februari.

- Utbrottet av Coronapandemin har gett alla bolag ändrade förutsättningar. Vårt omedelbara fokus - sedan detta började - har varit välbefinnandet för våra medarbetare, kunder och partners. Nu vill vi även säkerställa att vi momentant behåller 100% finansiell flexibilitet och styrka och har därför fattat beslut om att tills vidare skjuta upp förslaget om en eventuell utdelning för 2019. Som bolag har vi sedan många år premierat utdelningar som ett sätt att skapa aktieägarvärde och om förutsättningarna för en utdelning finns senare i år, är jag positiv till att vi kallar till en extra stämma som i så fall får ta ställning till frågan, säger Per Wargéus, ordförande och största ägare i Avensia.

- Avensia påverkas som alla andra av COVID-19 i det korta perspektivet, även om vi och vår bransch klarar oss lindrigt jämfört med många andra, men vi ser samtidigt ett ännu större fokus på digitalisering av dagens moderna handel, vilket sannolikt kommer att innebära stora möjligheter för vår affär framöver. Vi som ledning anser att det är positivt att styrelsen och ägarna vill bevara maximal finansiell styrka för framtiden för att möjliggöra fortsatt utveckling och de satsningar som denna kan innebära, säger Niklas Johnsson, VD för Avensia.

Om Avensia

Avensia AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på över 200 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till Nordens mest krävande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. På den globala marknaden är bolaget aktivt genom produkterbjudandet Storefront. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.se. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/