Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Avensia utser Robin Gustafsson till tillförordnad VD

08:33 / 4 March 2021 Avensia Press release

Styrelsen i Avensia, ett ledande expertbolag inom modern handel, har idag utsett Robin Gustafsson till tillförordnad VD för Avensia. Robin tillträder sin roll med omedelbar verkan och ersätter Niklas Johnsson.

 "Avensia har under de senaste åren gått från att vara en traditionell e-handelskonsult till att bli ett expertbolag inom modern handel, där företaget kombinerar en djup teknisk kompetens inom digital handel med strategisk expertis inom retail och B2B-handel. Bolaget har en tydlig strategi och en stark position, och vi ser en stor efterfrågan på hela vårt erbjudande. Framåt ligger fokus på att få ytterligare utväxling av vår starka ställning", säger Per Wargéus, styrelsens ordförande och huvudägare i Avensia.

"Niklas Johnsson har under sina tre år som VD på ett fantastiskt sätt bidragit till den strategiskt viktiga förflyttning som vi gjort. Han har varit central gällande att skapa en stark position inom modern handel, bredda vårt erbjudande och rekrytera en stark ledning. För nästa utvecklingsfas ser vi dock ett behov ett ledarskap med större fokus på operational excellence, genomförande och organisationsutveckling", fortsätter Per Wargéus.

Robin är en av grundarna till Avensia och var VD för bolaget under perioden 2011-2018. Under åren 2001-2011 och 2018-2021 har Robin arbetat i Avensias styrelse.

"Styrelsen känner Robin sedan lång tid tillbaka, både som styrelsekollega och som tidigare VD, och vi är oerhört glada att Robin vill ta sig an uppgiften som tf. VD. Detta ger oss i det kortare perspektivet en väldigt bra ledare, som dessutom känner verksamheten, samtidigt som styrelsen får möjlighet att genomföra en grundlig rekryteringsprocess för att säkerställa rätt ledare även på längre sikt", säger Per Wargéus. 

Under Robins tidigare år som VD hade Avensia en genomsnittlig årlig tillväxt på 31 % och växte till en omsättning på 189 MSEK. Robin är en av fem ägare till A5 Invest AB, och på så vis en av bolagets större aktieägare med ett indirekt ägande på 5,2 %. 

"Det känns väldigt kul att vara tillbaka i en operativ roll på Avensia. Jag är stolt över Avensias resa fram till idag men samtidigt inser jag att detta bara är början. Modern digital handel är mer centralt än någonsin och genom vår unika kombination av teknik- och strategisk affärskompetens kan vi erbjuda våra kunder fantastiska möjligheter. Vår strategi ligger fast, vi vill bli ett världsledande expertbolag inom modern handel, och nu är det exekvering och operationellt fokus, i kombination med kund- och medarbetarfokus, som gäller", säger Robin Gustafsson. 

Niklas lämnar bolaget i enlighet med sitt anställningsavtal. Den avtalade uppsägningstiden och avgångsvederlaget uppgår tillsammantaget tolv månader. 

Avensia är ett ledande kunskapsföretag inom digital modern handel, som hjälper B2C och B2Bkunder runt om i världen att bli mer konkurrenskraftiga genom en förstaklassens kundresa.Vårt uppdrag är att ge maximalt värde till våra kunder; att leverera innovativa och banbrytande digitala lösningar och genom att vara en långsiktig partner. Med en kombination av strategisk rådgivning och prisbelönta e-handelslösningar ger vi våra kunder förutsättningarna att bli bäst. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu. Avensia AB är noterat på First North Premier under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/