Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Avensia

Avensia

Avensia AB: Robin Gustafsson utses till permanent VD för Avensia

20:45 / 14 June 2021 Avensia Press release

Styrelsen i Avensia har utsett Robin Gustafsson till permanent VD för bolaget. Robin tillträdde VD-jobbet redan den 4 mars, men då på en tillförordnad basis.

"Detta har inte varit en svår fråga för styrelsen. Robin har ju lett Avensia tidigare på ett mycket framgångsrikt sätt baserat på ett sunt ledarskap med fokus på medarbetare och kunder och som en följd också skapat mycket aktieägarvärde. Vi var mycket tacksamma att Robin var beredd att axla rollen i mars på kort varsel. Sedan den tidpunkten har vi haft en löpande dialog med Robin och ser fram emot hans långsiktiga engagemang under kommande år", säger Per Wargéus, styrelseordförande och Avensias enskilt största aktieägare.

"Jag är oerhört glad, tacksam och ödmjuk att få axla rollen som permanent VD för Avensia framöver. Det har gått ca tre år sedan jag var VD sist och idag är Avensia på många sätt ett bättre, och mer spännande, bolag än det jag lämnade 2018. Ett bevis på detta är alla de nya kunder som lanserat lösningar från Avensia bara under de senaste månaderna, bl.a. Dormy, Nordic Nest, Get Inspired, Apohem och Megaflis. Pandemin har vidgat möjligheterna för bolaget ytterligare och jag ser fram emot att få jobba med alla duktiga kollegor på Avensia. Tillsammans ska vi leverera tjänster i världsklass för att skapa värde till våra fantastiska kunder och därmed fortsätta bolagets utveckling i en positiv riktning", säger Robin Gustafsson.     

Mot bakgrund av att Robin Gustafsson blir permanent VD i Avensia, kommer han att lämna sin plats i styrelsen. Utträdet ur styrelsen ligger i linje med den tradition som finns i Avensia att VD inte sitter i bolagets styrelse. 

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 20:45.

Avensia, den globala drivkraften för modern handel

Avensia är ett expertbolag inom digital handel med lösningar för e-handel, informationshantering och kundupplevelse samt tjänster inom retail-trender och digitala strategier. Genom att kombinera teknisk och strategisk expertis hjälper vi B2C- och B2B-kunder i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt och bli ännu mer framgångsrika i sin dagliga verksamhet. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder för att tänja på gränserna för vad som är möjligt inom modern handel.Tillsammans definierar vi modern handel.

Avensia har 300 anställda på kontor i Lund (HK), Göteborg, Helsingborg, Malmö, Stockholm, Umeå, Chicago, Cebu, London and Oslo. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på www.avensia.com. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel: +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.seeller via www.mangold.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/