Streaming av livevideo

Bambuser

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Tjänsten används av flertalet större mediehus så som exempelvis AP och Aftonbladet.Bambuser är en aktör inom livevideosegmentet och har sedan 2007 utvecklat en plattform för mobila interaktiva livevideosändningar. Plattformen gör det möjligt för kunder att streama, titta på (konsumera) och distribuera mobil livevideo. Bolaget har idag två produkter mot företag inom media, field services och applikationsutvecklare.

IRIS Platform

Inom IRIS-plattformen erbjuder Bambuser två lösningar, IRIS Flow och IRIS Dev. Produkterna avser båda två att på ett enkelt sätt hjälpa kunden att skapa, hantera och sedan publicera live-videoinnehåll på valfri plattform. Innehållet kan publiceras simultant i flertalet kanaler, exempelvis kan Aftonbladet sända livevideo via både egna kanaler och på Facebook parallellt.

Enligt ledningen har Bambusers plattform ett antal utmärkande egenskaper som gör att produkten sticker ut relativt konkurrerande lösningar:

  • Bambuser erbjuder en färdig end-to-end lösning och hanterar all transcoding. Ingen intern kunskap behövs hos företagen.
  • Ingen ytterligare hårdvara behövs.
  • Låg latens för att erbjuda en meningsfull interaktion.
  • Allt innehåll kan sparas och spelas upp igen.

Därtill ger IRIS användaren ett antal fördelar gentemot de gratislösningar som flertalet sociala medier tillhandahåller. Detta då nyhetsbolag och varumärken, nedan kallade innehållsskapare, som använder dessa gratislösningar riskerar att gå miste om betydande värden – på grund av följande:

  • Det finns ofta oklarheter kring ägande- och distributionsrätt mellan innehållsskapare och plattform.
  • Innehållsskapare som nyttjar de sociala medie-plattformarna driver massor av värdefull trafik till dessa, istället för till innehållsskapare egna.
  • Innehållsskaparen bidrar med intressant och engagerande innehåll som bygger varumärke åt de sociala medie-plattformarna och inte till de egna kanalerna.
  • Trafiken drivs till en annan plattform vilket innebär att innehållsskaparen går måste viktiga användardata.

IRIS Flow
IRIS Flow är en fristående applikation som finns tillgänglig för både Android och iOS. Produkten är avsedd för alla typer av företag som har behov av att rapportera från ”fältet”. Vanliga användare är nyhetsbolag men produkten är även användbar för service- och säkerhetsbolag där personal via livevideo kan komma i kontakt med en central enhet för att säkerställa ett tillvägagångssätt eller be om rådgivning.

IRIS Dev
Produkten, som lanserades i december 2016, riktar sig mot apputvecklare som på ett snabbt och enkelt sätt vill integrera funktionalitet för inhämtning och/eller utsändning av live-video i sina applikationer. Bland IRIS Devs primära målgrupper finner vi sociala nätverk, nicheintressen, dating, ungdomsidrott och influencer-nätverk. Produkten användas i vissa fall även av typiska ”Flow-kunder”. Exempelvis nyttjar Aftonbladet IRIS Dev i sin app, där konsumenter kan skapa och titta på livevideo.

Livevideo allt viktigare

Livevideo tar en allt större plats i de sociala medierna och marknadsundersökningar från Facebook visar att livevideo leder till ett längre tittande relativt traditionell video. Därtill är interaktionsgraden betydligt högre för livevideo. Sammantaget indikerar detta att livevideo har en bättre förmåga att fånga och behålla tittarens intresse, vilket ger goda förutsättningar för nå ut med kommersiella budskap. Enligt en marknadsundersökning från Cisco förväntas konsumtionen av livevideo, mätt som dataförbrukning, ha en årlig genomsnittlig tillväxt om 108 procent mellan åren 2016 – 2021.

Namnkunniga kunder

I kundlistan finner vi flertalet större mediehus, både nordiska och internationella. Bolagets största kund är idag Associated Press (AP), där över tusen journalister använder IRIS. Vid sidan av AP används Bambusers produkter även av exempelvis Aftonbladet, NRK, mtv3 och Deutsche Welle. Därtill har bolaget ett samarbete med Bkstg, en plattform som används av artister så som exempelvis Justin Bieber och Ariana Grande.

Målsättning om positivt kassaflöde och nettoresultat 2018

Bambuser räknar med att bolaget under 2018, på rullande 12-månaders basis, ska nå ett positivt kassaflöde och nettoresultat. Under 2016 uppgick bolagets nettoomsättning till 5,7 MSEK med ett nettoresultat om -2,6 MSEK.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.