Streaming av livevideo

BAMBUSER

Bambuser tillhandahåller en plattform för interaktiva livevideosändningar som gör det möjligt för användaren att streama livevideo från mobiltelefonen och webbkameran till internet. Tjänsten används av flertalet större mediehus så som exempelvis AP och Aftonbladet.Nyckeltal

BAMBUSER

2016 17 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK
8,4 5,5 7,2
Omsättningstillväxt
45,2% -34,6% 30,0%
Rörelseresultat MSEK
-22,6 -14,7 -11,2
Rörelsemarginal
-145,3% -210,0% -122,3%
Vinst per aktie KR
-2,09 -0,97 -0,74
Utdelning per aktie KR
N/A N/A N/A
Eget kapital MSEK
27,0 12,3 1,2
Soliditet
78,3% 68,8% 16,2%
Nettoskuld MSEK
-27,1 -11,2 0,1
Antal miljoner aktier
15,2 15,2 15,2