Komplett skogsserviceföretag

BERGS TIMBER

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med stort fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Bolaget drar fördel av ökat byggande och ett intensifierat hållbarhetstänk där miljövänliga alternativ tar plats inom flertalet användningsområden.Nyckeltal

BERGS TIMBER

2017 18e 2018 19e 2019 20e
Nettoomsättning MSEK
1464,8 1552,7 1607,0
Omsättningstillväxt
17,8% 6,0% 3,5%
Rörelseresultat MSEK
80,6 92,5 95,8
Rörelsemarginal
5,5% 6,0% 6,0%
Vinst per aktie KR
0,38 0,40 0,42
Utdelning per aktie KR
0,06 0,08 0,08
Eget kapital MSEK
442,0 500,9 559,6
Soliditet
54,3% 60,5% 62,9%
Nettoskuld MSEK
97,5 58,2 42,2
Antal miljoner aktier
170,8 170,8 170,8

Värdering

BERGS TIMBER

2016 17 2017 18e 2018 19e 2019 20e
Just. P/E (x) 19,3 7,3 6,8 6,5
P/BV (x) 1,2 1,1 0,9 0,8
EV/Omsättning (x) 0,5 0,4 0,3 0,3
Just. EV/EBITDA (x) 7,2 4,7 4,0 3,8
Just. EV/EBIT (x) 16,2 6,6 5,7 5,3
Direktavkastning (%) 1,9 2,2 2,9 2,9