Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

BHG Group

BHG Group

BHG Group AB: BHG Groups valberedning inför årsstämma 2022

17:30 / 5 October 2021 BHG Group Press release

BHG Group ABs (publ) ("BHG") valberedning har som målsättning att valberedningens sammansättning ska överensstämma med Svensk kod för bolagsstyrning. BHGs tredje största ägare per den 31 augusti 2021, Capital Group, har dock avböjt deltagande i valberedningen. Baserat på nuvarande ägarförhållanden har det därför beslutats att valberedningen inför årsstämman 2022 ska bestå av företrädare utsedda av de två största aktieägarna och den fjärde största ägaren som var registrerade i bolagets aktieägarförteckning den 31 augusti 2021 samt styrelsens ordförande. Valberedningens huvudsyfte och ansvar är att lägga fram förslag till val och arvodering av ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer till årsstämman 2022. 

Den 31 augusti 2021 var de två största aktieägarna och den fjärde största akieägaren i BHG; EQT Public Value Investments S.À.R.L. ("EQT") (17,72 procent av rösterna), Swedbank Robur Fonder (9,48 procent av rösterna) samt Handelsbanken Fonder (7,72 procent av rösterna). De tre ägarna som är representerade i valberedningen innehar totalt 34,92 procent av rösterna i bolaget. De har utsett följande representanter till valberedningen: 
  • Karl Johan Sundin som utsetts av EQT (ordförande)
  • Bo Lundgren som utsetts av Swedbank Robur Fonder
  • Sussi Kvart som utsetts av Handelsbanken Fonder
  • Gustaf Öhrn, i egenskap av ordförande för BHGs styrelse

Beräkningen ovan är baserad på 123 815 730 aktier. BHGs årsstämma för räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021 kommer att äga rum den 5 Maj 2022. För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 17 mars 2022. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i BHG uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till investment@bhggroup.se ellerpost till BHG Group AB (publ), Att: Bolagsstämma 2022, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö.
 
För mer information, vänligen kontakta:
Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer
Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bhggroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 17.30 CEST.
 
Om BHG
BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i övriga Europa, liksom på utvalda marknader utanför Europa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största onlineaktören i Europa inom Home Improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till närmare en miljon, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 100 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se, www.furniturebox.se och www.nordicnest.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 2 000 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köpupplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/