Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Boule Diagnostics

Instruments and reagents for blood analysis

Boule Diagnostics

Boule Diagnostics är ett snabbväxande globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system och förbrukningsvaror för blodcellräkning (hematologi) i fler än 100 länder. Bolaget riktar sig främst till små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier samt till andra diagnostikbolag inom såväl human- som veterinärhematologi. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA.Blodcellräkning - världens vanligaste diagnostiska test

Boule Diagnostics är ett globalt diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och säljer system för blodcellsanalys (hematologi). Hemotologi är en medicinsk gren som handlar om blodet, dess funktion och dess sjukdomar. Blodcellsräkning är idag världen vanligaste diagnostiska test på kliniska laboratorier och analyser genomförs inom såväl human- som veterinärdiagnostik.

Ett blodprov tas intravenöst eller genom ett fingerstick. Därefter analyserar den automatiska blodcellräknaren svaret och provsvar ges inom en minut. Testet ger en indikation på en lång rad vanligt förekommande sjukdomar, exempelvis om patienten har en infektion eller blodbrist, och är ett väsentligt stöd vid bedömning av allmän hälsostatus.

Åtta procents marknadsandel 

Den decentraliserade blodcellräkningsmarknaden som Boule fokuserar på, är värd cirka 5 miljarder kronor och växer cirka 7% årligen. Varje år genomförs cirka 1,2 miljarder test inom Boules segment. Tillväxten på de olika marknaderna skiljer sig ganska markant. USA och Västeuropa växer cirka 3-4% årligen medan tillväxtregioner såsom Afrika, Asien och Latinamerika uppvisar en betydligt högre tillväxttakt. Bolagets försäljning sker främst till mindre sjukhus och vårdcentraler. Boules marknadsandel uppgår till cirka 8%. Den absoluta majoriteten av försäljningen, cirka 80%, härrör från humansegmentet medan resterande 20% är mot veterinärsegmentet.

Boule är en av få aktörer i världen som baserat på egen kompetens och teknologi utvecklar, producerar och marknadsför alla strategiskt viktiga komponenter för automatiserad blodcellräkning. Bolaget säljer dels system (blodcellsräknare) och dels förbrukningsförbrukningsvaror (reagens). När blodet skall analyseras måste det spädas ut med reagens (vätska) för att cellerna skall kunna räknas.

Hög grad av återkommande intäkter

Boule är en av få aktörer i världen som baserat på egen kompetens och teknologi utvecklar, producerar och marknadsför alla strategiskt viktiga komponenter för automatiserad blodcellräkning. Bolaget säljer dels system (blodcellsräknare) och dels förbrukningsförbrukningsvaror (reagens). När blodet skall analyseras måste det spädas ut med reagens (vätska) för att cellerna skall kunna räknas.

Affärsmodellen möjliggör återkommande intäktsströmmar genom att till instrumenten sälja reagenser, kontroller, kalibratorer och service/support. Instrumenten är låsta till Boules egna reagenser vilket skapar säkrare analysresultat och återkommande intäkter under instrumentets livslängd (vanligtvis 8-10 år). Därutöver säljer bolaget även förbrukningsvaror till OEM-kunder, vilka sätter sitt eget varumärke på produkterna.

Boule marknadsför produkter under de etablerade varumärkena Medonic, Swelab, Quintus, Exigo och CDS. Bolaget har stark global närvaro och säljer på cirka 100 marknader via distributörer. I Sverige och USA har bolaget egna försäljningsorganisationer (bolaget arbetar dock även parallellt med distributörer i USA). På de flesta marknaderna använder bolaget dessutom två distributörer, där den ena distributören säljer Medonic medan den andra säljer Swelab. Detta förhållandevis unika affärsupplägg möjliggör att bolaget i princip får större möjlighet att vinna olika upphandlingar och är dessutom kostnadseffektivt.

Vision

Förbättrad hälsa tillgänglig för alla, var som helst i  världen. 

Finansiella mål

Boule skall ha:
• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent.
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år.
• En nettoskuld som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis.

Strategier

Boules strategier är att:
• Skydda och expandera vår kärnverksamhet: Fortsätta effektivitetsförbättringar,
ökad produktionskapacitet samt säkerställa kvalitet och regelefterlevnad.
Utveckla och lansera nästa generations systemplattformar.
• Stärkta positioner på tillväxtmarknader: Vidareutveckla distributörsrelationer och
stärka den lokala närvaron.
• Tillväxt i nya segment och marknader: Expandera på nya geografiska marknader
och i nya kundsegment med förbättrade försäljningsstrategier och resurser och
tillsammans med samarbetspartnerns.
• Utveckla OEM och CDS-brand verksamheterna: Satsa på och expandera utvalda
lönsamma produktsegment.
• Bredda produktportföljen: Utveckla nya systemplattformar och bredda
produktportföljen genom samarbeten och förvärv.