Kalender & Ägare

Boule Diagnostics

Kalender

Kalendern omfattar hittills kommunicerade datum för framtida bolagshändelser kopplade till innevarande räkenskapsår. Kalendern uppdateras i början av varje räkenskapsår och sedan kvartalsvis om nya datum har kommunicerats. 

Händelse Datum
Bokslutskommuniké Q4 16 feb 2018
Delårsrapport Q1 14 maj 2018
Delårsrapport Q2 15 aug 2018
Delårsrapport Q3 6 nov 2018

Huvudägare

Nedan återfinns data för de tio största ägarna i ditt intressebolag. Data uppdateras fortlöpande. Är andelen kapital och röster densamma betyder detta att bolaget ej har någon uppdelning mellan A- och B- aktier. 

Ägardata verifierad: 2017-12-31

Huvudägare Kapital % Röster %
Svolder 10,6 % 10,6 %
Martin Gren (Grenspecialisten) 10,2 % 10,2 %
Thomas Eklund 9,3 % 9,3 %
Swedbank Robur Fonder 8,5 % 8,5 %
SEB Fonder 6,4 % 8,3 %
Handelsbanken Fonder 7,8 % 7,8 %
Tredje AP-fonden 7,3 % 7,3 %
Länsförsäkringar Fonder 4,1 % 4,1 %
Humle Fonder 2,9 % 2,9 %
Andra AP-fonden 2,0 % 2,0 %

Insidarlistan

Nedan finner du historik för insidertransaktioner. För du muspekaren över förkortningar i listan får du även mer information kring transaktionen. 

Namn

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.