Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Bredband2

Broadband via fiber network

Bredband2

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni samt lagrings- och säkerhetslösningar via fibernätet. Bolaget kan även erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som Internet och VPN. Kundbasen består framför allt av privatpersoner men bolaget erbjuder även en rad olika tjänster som riktar sig mot företag.Tjänster via fibernätet

Bredband2 levererar bredband, IP-telefoni, TV samt lagrings- och säkerhetslösningar i hela Sverige via fibernätet. Bolaget erbjuder i ökande grad även avancerade företagstjänster även om merparten av dagens drygt 200 000 kunder är privatpersoner. I dagsläget verkar Bredband2 i huvudsak i de så kallade öppna stadsnäten där det råder fri konkurrens och flertalet leverantörer kan ansluta sig och dela på infrastrukturen. Det ger i sin tur den som har ett bredbandsuttag i hemmet och är ansluten till stadsnäten valmöjligheten att själv välja leverantör. Cirka 80% av bolagets privatkunder finns inom de öppna stadsnäten. Även de stora bostadsbolagen utgör en viktig kundgrupp där upphandlingar snabbt kan tillföra betydande tillskott av nya kunder. Bredband2 har också en så kallad White Label (WL) lösning där bolaget säljer sina tjänster till andra operatörer som sedan säljer vidare till slutkund.

Växande marknad

Trots att marknaden för bredbandsuppkopplingar är på väg att bli mättad i Sverige är det viktigt att komma ihåg att bredband via ADSL och kabel-TV fortfarande utgör en betydande del av det totala antalet uppkopplingar. Dessa tekniker har dock inte alls samma höga kapacitet som fibernäten och allt fler fastighetsägare och företag väljer därför att gå över till fiberlösningar.

Vid utgången av 2016 hade drygt 66% av alla hushåll tillgång till fiber i Sverige. Avseende arbetsställen var samma siffra cirka 59%. Regeringens målsättning är att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s 2020. Under slutet av 2016 hade cirka 73% respektive 63% av hushåll och arbetsställen tillgång till minst 100/Mbit/s. Skillnad mellan tillgången till fiber och till 100/Mbit/s utgörs av kabel-TV-anslutningar. Utbyggnad av kabel-TV-nätet förekommer ej samtidigt som trådlöst i nuläget inte har den kapacitet som krävs för att nå målet. Därmed är det rimligt att anta den absoluta merparten av utbyggnaden som krävs för att nå målet kommer att ske genom fiberutbyggnad. Sammantaget talar således flera faktorer för att fiber, likt de senaste åren, fortsätter att ta en allt större andel av bredbandsmarknaden.

Uppväxt i fibermiljö

Bredband2 är i dagsläget Sveriges fjärde största leverantör av bredbandstjänster via fiber efter Telia, Telenor och Bahnhof. Inom öppna stadsnät har dock Bredband2 en än starkare position. Bredbandsmarknaden, och då framförallt privatsidan, är priskänslig och konkurrensfördelar är svåra att skapa - Bredband2s har dock ett par styrkor. Dels är organisationen uppväxt i en fibermiljö med många små nät, till skillnad från större operatörer med bakgrund i ADSL och kabel-TV-nät med en mer homogen struktur. Exempelvis erbjuder Bredband2 ett pris för varje nät medan flertalet stora operatörer har ett och samma pris i hela Sverige. Därutöver har Bredband2 ett egenutvecklat affärssystem, BOSS, mer om det senare.

    

Effektiva system och BOSS

En viktig del av Bredband2:s infrastruktur är de effektiva systemen. Det egenutvecklade CRM (Customer Relationship Management) -systemet BOSS (Broadband Operation Support Suite) tillsammans med lång erfarenhet från fibernät gör det enkelt att hantera en geografiskt spridd kundstruktur med skiftande behov av olika tekniska lösningar. Effektiviteten i systemen är avgörande för att lyckas på marknaden och har alltid varit en av Bredband2:s viktigaste prioriteringar. Nya stadsnät, bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och företag kan snabbt och ofta till låga kostnader integreras i bolagets infrastruktur. 

Satsning på datahallar

Bredband2 kommer att erbjuda sina kunder co-location för bl.a. webbservrar, mail och övriga driftskritiska system med tillhörande nättjänster som internet och VPN. Detta i kombination med kraftfulla redundanta datanät med stor geografisk spridning ger bolagets kunder en framtidssäker drift. I och med datahallssatsningen får bolaget ett mer komplett erbjudande till både befintliga och nya kunder och tillsammans med egna hallar på tre strategiskt placerade orter i Sverige får bolaget en stark konkurrensfördel. På senare tid har dock Bredband2 upplevt överutbud på marknaden, vilket medfört att bolaget köpt in viss kapacitet.

Organisk tillväxt i fokus

Bredband2 har ett tydligt tillväxtfokus och erbjuder i regel generösa rabatter till nya kunder, vanligtvis halva priser under de sex första månaderna. Därtill erbjuder bolaget konkurrenskraftiga ordinarie priser som ofta är bland det specifika nätets lägsta. Bredband2 håller även möjligheter öppna för tillväxt via förvärv. Baserat på de affärer som genomförts i branschen under den senaste tiden bedömer dock ledningen, att organisk tillväxt ger en högre avkastning. Med andra ord menar bolaget att ytterligare kunder kan adderas till en lägre kostnad med hjälp av kampanjrabatter relativt förvärv.