Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

Flaggningsmeddelande

10:39 / 7 June 2006 Bredband2 Press release

Gustavia Capital Management AB har den 5 juni 2006 förvärvat 1 155 000 aktier i Sky Communication in Sweden AB (publ), noterat på Nya Marknaden (SKYC). Gustavia Capitals totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 18 435 000 aktier motsvarande ca 5,3% av röste- och kapitalandelen i bolaget. Vid frågor kontakta Ola Gilstring eller Niklas Tollsten på 08-545 191 50.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=510724

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=510725

Show as PDF