Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Bredband2

Bredband2

SkyCom säljer driftbolag och blir huvudägare i Labs2

09:01 / 5 September 2006 Bredband2 Press release

Sky Communication in Sweden AB (publ) noterat på First North (SKYC), har tecknat avtal om försäljning av sitt driftbolag till Labs2 Group AB (publ). Priset uppgår till ca 90 Mkr och kommer i sin helhet att betalas med aktier i Labs2. Efter affären blir SkyCom huvudägare i Labs2 med en ägarandel på ca 30 % av aktierna i Labs2 Group AB (publ), noterade på First North (LABS).

”Dagens affär innebär nya möjligheter för SkyCom att aktivt delta i den konsoliderig som pågår på bredbandsmarknaden. Labs2 övertar i och med affären drift och administration av SkyCom’s samtliga nät och operativa tjänster i Sverige. SkyCom kan därigenom fokusera på förvärv av kundstockar, ISP’er samt försäljningsaktiviteter mot nya kundsegment och överlåta backoffice funktionen till Labs2. Labs2 kommer att ansvara för support, drift, underhåll och utbyggnad av infrastruktur m.m. medan SkyCom tar hand om sälj och marknadsaktiviteter, konsolidering samt ägandet av kunden”, säger Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ).

Styrelsen för Labs2 har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om emission av högst 100 miljoner nya aktier till SkyCom som ersättning för driftbolaget. Förvärvet är villkorat bolagsstämmans godkännande och de nyemitterade aktierna har ett beräknat snittvärde per idag om cirka 90 miljoner kronor. Den extra bolagsstämma som skall godkänna emissionen kommer att hållas under september 2006 och kallelse till stämman kommer att publiceras inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jöns Petter Lidström, verkställande direktör, Sky Communication in Sweden AB (publ) Mobiltelefon: 070-699 75 57, e-post:

Jonas Birgersson, verkställande direktör, Labs2 Group AB (publ) Mobiltelefon: 0705-15 27 62, e-post:

Om SkyCom: SkyCom äger, bygger och förvaltar nät för data- och telekommunikation samt distribuerar kundanpassade tjänster i egna och andras nät. SkyCom’s nät är huvudsakligen fiberbaserade men där det är möjligt, erbjuds även nät via radiolan. För kunder med stora krav på mobilitet erbjuds WLAN-nät, eller s.k. ”hotspotzoner”. Skycom’s tjänsteerbjudande riktar sig huvudsakligen till företag, bostadsrättsföreningar, kommuner, stadsnät. Tjänsterna inkluderar: Bredband, TV, Telefoni, e-post med virusskydd, webbhotell, hosting, co-location, redundans, backup, specialanpassade säkerhetslösningar, domän service m.m. Sky Communication in Sweden AB (publ) grundades 1989 och har i dag ca 7 500 aktieägare. Sky Communication in Sweden AB (publ) är noterade på First North under kortnamnet SKYC. www.firstnorth.se Om Labs2: Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar bättre bredbandsaffärer åt våra uppdragsgivare. Labs2 har egna anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. Labs2 erbjuder tjänster till operatörer, mediaföretag och öppna bredbandsnät i Skandinavien. Huvudprodukten är tjänsteinfrastrukturen BRIKKS (portal, affärs- och processystem) för bredbandstjänster, inklusive kompletta system för att erbjuda tv, film och musik i digital distribution. För den breda allmänheten innebär BRIKKS en bättre bredbandsupplevelse. BRIKKS låter användaren hantera sina egna bredbandstjänster, till exempel Internet, telefoni och media, allt via ett begripligt och attraktivt gränssnitt. Labs2 Group AB (publ) är noterade på First North under kortnamnet LABS. www.firstnorth.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=537984

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=537985

Show as PDF